Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Oppositiepartij MEP toont weinig belangstelling voor het werk waarvoor ze zijn gekozen, namelijk het lidmaatschap van de Staten van Aruba. Sinds het begin van het nieuwe Statenjaar zijn de leden van de gele partij nog niet in het parlementsgebouw geweest.
Maandag werden de taken van het parlement verdeeld en werden werkafspraken gemaakt. De verschillende vaste commissies werden ingevuld en de voorzitters benoemd. ,,Helaas heb ik moeten constateren dat de leden van de MEP afwezig waren. Dat brengt met zich mee dat de partijen AVP en PDR de taken onderling hebben verdeeld. Erg jammer, want de MEP heeft zichzelf nu buitenspel gezet”, aldus Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp. Ze betreurt het dat de gele partij zich op deze manier buiten het democratische proces zet. ,,Statenleden worden betaald om een bepaalde taak uit te voeren in de Staten, als vertegenwoordiger van de bevolking. Je kunt je afvragen wat hun waarde als volksvertegenwoordiger is, als ze zich aan hun verantwoordelijkheden onttrekken.”
De MEP laat bij monde van partijleider Evelyn Wever-Croes weten dat ze geen zin hebben om mee te doen aan de poppenkast die naar haar mening helemaal niet democratisch is. Ook zegt ze zich niet veilig te voelen in het parlementsgebouw, omdat de Statenvoorzitter daar mensen met wapens zou binnenlaten. ,,Voorlopig doen wij ons werk op een andere manier, namelijk op straat, waar we contact hebben met de mensen die ons hebben gekozen”, aldus Wever-Croes.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.