Al het nieuws

Landsbesluit: Groot deel Statenleden houdt zich niet aan Staatsregeling

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Willemstad - Gouverneur Ajamu Baly van Sint Maarten heeft bepaald dat het parlement moet worden vervangen op 19 augustus. Op 18 juli worden er daarom nieuwe Statenverkiezingen gehouden. Dat is in een ‘Special Edition’ van de Landscourant van Sint Maarten van 21 mei bekendgemaakt. De dag van de kandidaatsstelling wordt bepaald op 31 mei 2024; over iets meer dan een week.

SXM GovernmentTegelijkertijd - en dat heeft tot de nodige verwarring en onduidelijkheid geleid - wil de gouverneur een formateur de mogelijkheid laten onderzoeken of er in de komende maanden toch nog een nieuwe (interim-)regering kan worden geïnstalleerd; van National Alliance (NA) en UP (UP) Party met de steun van het inmiddels onafhankelijk Statenlid Kevin Maingrette.
Op maandag 20 mei, kort nadat Maingrette uit het ‘4x2 Coalition’ was gestapt waardoor het kabinet-Mercelina al na amper twee weken zijn meerderheid in het parlement verloor, presenteerden deze twee partijen met de steun van deze onafhankelijke politicus namelijk een nieuw coalitieakkoord.

Landsbesluit
In het Landsbesluit gepubliceerd in de speciale editie van de Landscourant, waarin de nieuwe verkiezingen worden aangekondigd, wordt ‘op voordracht’ van minister-president Luc Mercelina en ‘in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad’, het volgende overwogen: ,,Dat een Statenlid (Maingrette, red.) zich thans weer heeft afgesplitst van een reeds bestaande meerderheid in de Staten, en zich heeft aangesloten bij een nieuwe meerderheid, welke de nieuw ingezworen ministerraad niet steunt, met alle nadelige gevolgen van dien voor het bestuur van het land; dat de afgelopen weken een meerderheid in de Staten (bestaande uit NA- en UP-parlementsleden, red.) reeds heeft laten zien dat zij zich niet houden aan de bepalingen van de Staatsregeling van Sint Maarten; dat zij met name het goedkeuren van geloofsbrieven van de inkomende Statenleden gedurende de afgelopen weken constant hebben geblokkeerd; dat bedoelde Statenleden zich niet hebben gehouden aan de regels van goed bestuur; dat door hun acties het duidelijk is gebleken dat het regeren zal worden bemoeilijkt; dat als gevolg hiervan de wens van de bevolking voor het omgooien van het roer niet wordt gerespecteerd; dat de wens van de bevolking dient te worden gerespecteerd; dat de regering, gezien de ontstane politiek-bestuurlijke situatie, de ontbinding van de Staten noodzakelijk acht en derhalve nieuwe verkiezingen dient uit te schrijven.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.