Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De rechtszaak die de premier van Sint Maarten, Silveria Jacobs, voert tegen ondernemer Olivier Arrindell, is juist bedoeld om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen.
,,Zoals gegarandeerd door onze Grondwet in artikel 10, zonder schending van andere mensenrechten, zoals het recht op privacy en gezinsleven. Een aspect van het recht op privacy en gezinsleven is het recht om niet te worden blootgesteld aan aanvallen die iemands eer en reputatie schenden”, aldus de regeringsleider in een persbericht.

SXMSilveriaJacobs,,Als minister-president van Sint Maarten en iemand die openbare functies heeft bekleed in dit geweldige land, leg ik mijn reputatie in de waagschaal vanwege mijn passie en toewijding aan dienstverlening in de politieke arena. Ik ben nooit afgeweken van mijn integriteit en dienstbaarheid aan het volk van Sint Maarten. Daarom had ik aanvankelijk geen intentie om te reageren op de belachelijke beschuldigingen die tegen mij werden geuit”, schrijft Jacobs.
,,Echter, na enkele weken en gezien de steeds lasterlijke aard van uitspraken gedaan door één persoon en gedeeld in de gemeenschap, werd het duidelijk dat zwijgen toestemming zou betekenen en het risico met zich meebracht dat mensen de uitspraken en beschuldigingen zouden geloven. Elke lasterlijke en beschadigende uitspraak over mij is gebaseerd op leugens, insinuaties en is duidelijk politiek gemotiveerd.”
De beschuldigingen die Arrindell uit, komen volgens haar voort uit zijn politieke aspiraties. ,,Hij wil geëerd worden met een straat, een standbeeld, hij wil een ministerie leiden, Winair bezitten en ‘machtig’ zijn. De politieke vervolging is duidelijk in de motieven die steeds weer worden genoemd.”
De soms maniakale uitlatingen van Arrindell wekken medelijden en compassie bij de premier op. ,,Ik kan zien dat hij symptomen vertoont van iemand in pijn, en we weten allemaal dat gekwetste mensen anderen pijn doen.”
Arrindell zou ook hebben rondbazuind dat Jacobs slachtoffer is geweest van kindermisbruik. Dit is volgens haar een tactiek van hertraumatisering. ,,Dit is niet rechtvaardig en wordt niet geaccepteerd in een democratische samenleving, wat Sint Maarten is. Hoewel er verschillende grenzen zijn overschreden in de aanvallen op mijn persoon, op een hele gemeenschap en de beschuldigingen die bedoeld waren om mij schade toe te brengen, waren geen ervan zo grievend voor mij als die tegen mijn kinderen. Zo laag gaan om informatie over mijn familie op te rakelen - en als er geen informatie kan worden gevonden, deze te verzinnen - en beschuldigingen te uiten die opruiend zijn en leugenachtig, is een gevaarlijk precedent dat wordt geschapen als dit door de rechtbank wordt toegestaan.”
Deze aanvallen zullen volgens Jacobs een nieuwe cultuur in de politiek op Sint Maarten creëren als de rechter niet ingrijpt. ,,Zelfs de voormalige president van de Verenigde Staten staat terecht voor het aanzetten tot geweld in het Capitool in Washington, en degenen die blindelings zijn leugens hebben gepromoot, zijn ofwel veroordeeld of hebben schikkingsvoorstellen geaccepteerd. Niemand mag worden vrijgesteld, en allen die betrokken zijn bij opzettelijke laster en smaad tegen een ander, moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun daden.”
Afgelopen vrijdag werd de zaak inhoudelijk behandeld door de rechter. De advocaat van Arrindell heeft de beweringen van zijn cliënt niet kunnen staven, zegt de premier. ,,Dus ik vertrouw erop dat de rechtbank mijn goede naam zal kunnen herstellen met haar beslissing.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.