Al het nieuws

Van onze correspondent
Philipsburg - Vijftien afgestudeerden van het Corporate Governance Trainee Program for Young Professionals zijn volgens de overheid van Sint Maarten nu beter toegerust om zitting te nemen in raden van commissarissen (RvC’s) of raden van bestuur (RvB’s).

F12SXMOP Klaar voor bestuursfunctieDe behoefte aan een Corporate Governance-programma voor young professionals om hun mogelijkheden te verbreden om lid te worden van een RvC of RvB is opgemerkt door de Raad van Ministers. De minister van Financiën Ardwell Irion kreeg vervolgens de opdracht een programma uit te werken en in gang te zetten. Er waren in totaal vijftien kandidaten geselecteerd uit een groep van meer dan 65 geïnteresseerde young professionals voor een training van een jaar. Het op maat gemaakte programma is ontwikkeld door het Themis Institute for Governance &; Leadership en de trainingen werden geleid door Frank Kunneman en Aubrich Bakhuis.

De certificaatceremonie die op 18 augustus in het overheidsgebouw werd gehouden, markeerde een belangrijke mijlpaal voor de afgestudeerden. ,,Transparantie, verantwoording en integriteit zijn slechts woorden. De inspanning en het verlangen om te werken brengt het tot realiteit. Zoals alle afgestudeerden weten, gaat corporate governance helemaal niet over regels en voorschriften of beleid en structuren, het gaat over mensen. Het gaat om de bereidheid van mensen om dingen op de juiste manier te doen”, aldus Kunneman in zijn toespraak tijdens het evenement. Hij stipte ook aan dat de instructeurs onder de indruk waren van het enthousiasme, de toewijding en de wijsheid van de deelnemers.

Minister Irion prees de young professioals voor hun inspanningen en verklaarde: ,,De uitreiking van de certificaten is een bewijs van het harde werk van de afgestudeerden en het belang van een sterk ondernemingsbestuur bij het waarborgen van de voortdurende groei en welvaart van de economie van Sint Maarten. Wanneer ze in leiderschapsrollen stappen, zijn ze er klaar voor om positieve verandering teweeg te brengen en een omgeving van verantwoordelijke bedrijfspraktijken en effectieve besluitvorming te bevorderen”, aldus Irion.

Het Corporate Governance Trainee Program for Young Professionals bestond uit uitgebreide theoretische sessies en praktische oefeningen, met een eindexamen dat de afgestudeerden uitdaagde met een ‘bestuursvergadering’ onder leiding van ervaren leden van de RvC. Hierdoor konden ze hun kennis in een reële situatie toepassen. Het programma is het eerste in zijn soort en vormt mogelijk het kader voor soortgelijke toekomstige programma’s op Aruba en Curaçao.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).