Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Na enkele optimistische voortgangsrapportages over het gevangeniswezen is de voortgangscommissie Sint Maarten in de laatste rapportage weer wat voorzichtiger.

SXMpointblancheDe situatie is nog steeds zorgelijk. ,,Het is dan ook van groot belang dat Sint Maarten zich blijft inzetten voor verbetering van het gevangeniswezen, met ondersteuning vanuit Nederland”, schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties in de begeleidende brief bij de rapportages aan de Tweede Kamer.
De staatssecretaris stuurde woensdag de rapportages over het laatste kwartaal van 2022 en het eerste van 2023 naar de Kamer. Ze laten zien ‘dat voortgang op een weerbarstig thema als dit niet rechtlijnig verloopt’, concludeert ze. Vandaar het belang van voortdurende inzet op verbeteringen.
Onderdeel daarvan is de bouw van de nieuwe gevangenis. Het contract hiervoor werd in december ondertekend met de United Nations Office for Project Services (Unops). In februari hebben de eerste formele gesprekken plaatsgevonden tussen Unops en Sint Maarten. ,,Daarnaast wordt op ambtelijk niveau tussen Sint Maarten en Nederland de hulp en bijstand aan Sint Maarten voor 2023 en verder uitgewerkt.” Dit alles moet uitmonden in duurzame verbeteringen, aldus Van Huffelen.
De voortgangscommissie concludeerde in december dat er weinig voortgang was geboekt in de verbeteringen in het gevangeniswezen, ondanks de acties van de nieuwe directeur en programmamanager. In maart stelde de commissie vast dat vooral de uitvoeringscapaciteit een knelpunt blijft. Daarnaast schiet het niet op met de invoering van functieboeken en de regeling van de rechtspositie voor het politiekorps. De financiële gevolgen zijn nog onduidelijk, omdat de begroting voor 2023 op zich liet wachten. Door een vacaturestop komt het korps bovendien nog steeds niet op de gewenste sterkte.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.