Al het nieuws

Van onze redactie
Philipsburg - Bewoners die in het gebied naast de stortplaats op Pond Island wonen, krijgen andere huisvesting.

F14 SXM verhuizen Pond IslandHet National Recovery Program Bureau (NRPB) is begonnen met de ontruiming van het gebied. Dit zal ongeveer een jaar in beslag gaan nemen.
Het verhuizen is nodig om het systeem van afvalbeheer te hervormen. Het Debris Management Project (EDMP) hoort bij het Sint Maarten Trust Fund. Met dit project is een investering gemoeid van 85 miljoen dollar. Onderzoeken die sinds 2019 zijn gedaan, hebben aangetoond dat de bevolking die naast de stortplaats woont, risico’s loopt. Het gaat om lucht-, bodem- en waterverontreiniging. Ook is er het risico dat de hellingen van de stortplaats instorten. Om deze risico’s te beperken, is de regering bezig om elders een bufferzone te ontwikkelen.
Voormalig gezaghebber Franklyn Richards is door de regering aangesteld als trekker.
De bewoners en bedrijven hadden inspraak in het uitgebreide actieplan voor hervestiging. De milieu- en sociale beschermingsvoorschriften van de Wereldbank zijn de basis van het plan. Ook wordt gekeken naar mensenrechten en veiligheid van de bewoners die hun huizen moeten verlaten.
De verhuizing vindt in fases plaats. De bewoners en bedrijven die in aanmerking komen om te verhuizen, zullen worden gecompenseerd. Voor het bepalen van de compensatie is een waarderingsmethodiek ontwikkeld. De inschatting is dat het verhuizen tussen de 12 en 18 maanden in beslag gaat nemen. In het eerste kwartaal van 2024 zou alles klaar moeten zijn. Het EDMP zal de komende vijf jaar toezicht houden op de bouw van afvalverwerkingsfaciliteiten in de buurt van de stortplaats.
Tegelijkertijd met het EDMP implementeert de regering het project Moving to Integrated Solid Waste Management, met steun van de NRPB en het International Samenwerkingsbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De onder EDMP gebouwde afvalverwerkingsinstallaties zullen naar verwachting worden overgedragen aan de Autoriteit Vaste Afvalstoffen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.