Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De Commandant der Zeemacht Caribisch gebied, tevens directeur Kustwacht Caribisch gebied, Frank Boots, heeft een bezoek gebracht aan de Bovenwindse Eilanden.

SXMDef1Tijdens zijn bezoek maakte hij kennis met de nieuwe gouverneur van Sint Maarten, Ajamu Baly. Na de kennismaking voer hij met een kustwachtvaartuig naar Saba waar hij gezaghebber Jonathan Johnson ontmoette. Hierbij waren ook het hoofd kustwachtsteunpunt van Sint Maarten, Roberto Levenstone, en Arie Noordam, commandant van het Detachement Sint Maarten, aanwezig. Tijdens het bezoek aan de gezaghebber werd er gesproken over diverse veiligheidsonderwerpen en inzet van de kustwacht rond Saba. Later op de dag voer de kustwachtcutter Poema de delegatie naar Sint Eustatius voor het bijwonen van de festiviteiten van Statia Day op 16 november. Daar werd de delegatie verwelkomd door regeringscommissaris Alida Francis en was de delegatie aanwezig bij de herdenking van de ‘first salute’. Met dit saluut, 246 jaar geleden, erkende Nederland als eerste land de Verenigde Staten. Dat gebeurde met het afvuren van de fameuze ‘first salute’ voor de rede van Oranjestad. Daarnaast werd op deze dag het Emergency Operations Centre (EOC) officieel geopend. Voor de viering van de Statia Day hield de kustwacht een open dag op Sint Eustatius waarbij bezoekers een rondleiding op de kustwachtcutter Poema konden krijgen en de patrouilleboten van de kustwacht, de Metal Sharks uitvoerig konden bezichtigen. Terug op Sint Maarten ontmoette Frank Boots op vrijdagmorgen minister-president Silveria Jacobs. ,,Tijdens het gesprek stonden diverse kustwacht- en Defensie-aangelegenheden op de agenda. Het was een waardevol werkbezoek aan de Bovenwindse Eilanden waar met diverse partners werd gesproken op het gebied van veiligheid, om de banden verder te versterken en samen te werken in het Caribisch gebied”, aldus Defensie tot slot.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.