Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De samenwerking tussen ambtenaren van Sint Maarten en Nederland verloopt constructief, maar de uitvoering van de maatregelen uit het Landspakket verloopt traag. Dat komt niet alleen door onderbezetting, maar ook door ‘langdurige interne afstemming en besluitvorming’. Dat staat in de Uitvoeringsrapportage Landspakketten over februari tot mei 2022.

SXMregeringDe verwachtingen worden hierdoor niet altijd gehaald, staat in het rapport. Erkend wordt dat dit niet alleen komt door trage besluitvorming, ook leveranciers van diensten zijn hier oorzaak van. Maar de regering van Sint Maarten wordt door de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) toch vooral ‘een gebrek aan inspanning’ verweten.
,,Tijdige bestuurlijke afstemming en het vasthouden van commitment is cruciaal in dit verband”, merken de rapporteurs op. Want op technisch niveau wordt vaak ‘voortvarend’ gewerkt. Maar dan blijft een bestuurlijk akkoord uit, zodat nodeloos lang gewacht moet worden op de uitvoering.
Desondanks worden deadlines vaak toch gehaald. De publicatie van de jaarrekeningen van 2017 en 2018 is daarvan een voorbeeld. Daarnaast zijn de onderzoeken ter verbetering van de financiële werkprocessen en het begrotingsproces grotendeels afgerond. Ook de doorlichting van de publieke sector lijkt na een succesvolle ‘kick-off’ goed op koers.
Een belangrijk probleem is het opbouwen van voldoende capaciteit bij de overheid. Dat verloopt moeizaam; er zijn veel vertragingen. In de zorg doen zich complexere problemen voor dan verwacht. Positief is dat de verhoging van de loongrens is afgerond, maar de kostenbeheersing heeft vertraging opgelopen.
Beter loopt het bij de voorbereiding van belastinghervormingen en economische hervormingen. En er wordt hard gewerkt aan de doorlichting van het onderwijs en verbeteringen in de gevangenis.
De regering van Sint Maarten reageert met begrip op de genoemde oorzaken voor vertragingen, maar wijst er wel op dat ook aan Nederlandse kant risicofactoren bestaan die tot vertraging leiden. De regering pleit voor een holistische aanpak van de capaciteitsopbouw. Op het gebied van de zorg is een realistischer tijdspad opgesteld, omdat de datum van 1 januari 2023 voor de invoering van een algemene ziektekostenverzekering ‘erg ambitieus’ was. TWO bevestigt in een reactie dat inmiddels vervolgstappen zijn gezet op verschillende punten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.