Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het ministerie van Justitie gaat er alles aan doen om nepmerken en schending van het intellectuele eigendom op Sint Maarten aan te pakken.

SXMnepJustitieminister Anna Richardson: ,,Het ministerie heeft de verantwoordelijkheid om zowel de stromen van mensen (immigratie) als van goederen (douane) die Sint Maarten binnenkomen en passeren, te beheren. Meer specifiek is de controle op de in- en uitstroom van goederen de kernverantwoordelijkheid van de douane, die ervoor zorgt dat illegale producten zoals drugs, wapens en namaakproducten het eiland niet binnenkomen en zo de alom bekende zwarte markt bedienen.”
Het ministerie start met het organiseren van een conferentie op 29 en 30 september 2022 die gaat over de bestrijding van namaak en merkbescherming. ,,Namaak en de schending van intellectuele eigendomsrechten zijn beide criminele handelingen en brengen de economische levensvatbaarheid en stabiliteit van een economie aanzienlijke schade toe”, aldus Richardson. ,,Deze criminaliteit vormt een ernstige bedreiging voor de economie en de reputatie van Sint Maarten en brengt aanzienlijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor de consument met zich mee.”
In een poging om dit aan te pakken, hebben Richardson en haar ministerie onlangs een ontmoeting gehad met de directeur van Disosa Brand Protection Services, Louis Comvalius, om de status van namaakproducten die op Sint Maarten worden verkocht te bespreken. Samen met Disosa wordt nu een anti-namaakstrategie voor Sint Maarten opgesteld. De conferentie vormt hier een cruciaal onderdeel van. De conferentie zal uitmonden in een plan van aanpak om het aantal namaakproducten op de markt te verminderen.
Minister Richardson heeft ook een ontmoeting gehad met de Indian Merchant Association (IMA) om haar plannen voor een tegenaanpak van het probleem te bespreken. Richardson: ,,Merkhouders zijn geïnteresseerd om naar Sint Maarten te komen vanwege onze nauwe band met de Verenigde Staten. Daarom wil ik samen met de douane en Disosa de vraag verschuiven van namaakproducten naar authentieke producten en daarbij belanghebbenden, consumenten, bedrijven, het parlement en de regering voorlichten over de voordelen van het kunnen vertrouwen op authenticiteit en kwaliteit van de op Sint Maarten gekochte producten.”
De minister heeft ook kennisgenomen van het initiatief van de Philipsburg Promotional Board (PPB) om Philipsburg als hoofdstad nieuw leven in te blazen met een attractie in de vorm van een reuzenrad op Boardwalk Boulevard, het omvormen van ongebruikte betonnen blokken tot plantenbakken, het opfleuren van steegjes met thematische decoraties, een mega-ledscherm in het midden van de Boardwalk Boulevard en een enorm verlicht ‘Great Bay’-bord op het strand van Great Bay.
,,Deze meervoudige aanpak heeft allemaal tot doel de naam van Sint Maarten als ‘de parel van het Caribisch gebied’ te herstellen”, aldus het ministerie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).