Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het Nederlandse ministerie van Defensie wijst met klem alle aantijgingen over wangedrag tijdens een gevangenisdoorzoeking af.

celinspectieDefensie zegt zich hierbij gesteund te voelen door een officieel rapport van de Point Blanche aan de minister van Justitie waarin wordt gesteld dat ‘de mariniers zich niet bezighielden met het consumeren van het eten en drinken van de gevangenen, noch het opzettelijk beschadigen van hun bezittingen of het schrijven van denigrerende woorden op de celwanden’.
Het personeel van de Point Blanche hield, in nauwe samenwerking met de politie, douane, kustwacht en Nederlandse mariniers, op 13 oktober een grootschalige doorzoeking in de strafgevangenis en het huis van bewaring. Reden was een vermoeden dat er diverse illegale spullen te vinden waren.
Uit de controle bleek dat er in verschillende cellen smokkelwaar verborgen zat in elektronische apparaten (spelcomputers en televisies), en etenswaren verborgen tussen muren, onder toiletten, in matrassen en ventilatieopeningen. Daarnaast werden illegale voorwerpen gevonden, zoals telefoons, verdovende middelen, containers met zelfgemaakte alcoholische drank en geïmproviseerde wapens.
Celinspecties worden met enige regelmaat uitgevoerd, zowel periodiek als vanwege een bepaald vermoeden. In dit geval waren er volgens de autoriteiten ‘redelijke gronden om aan te nemen dat er illegale voorwerpen aanwezig waren in de gevangenis’, zo meldt het ministerie van Justitie in een persbericht, dat gisteren - dus bijna 2 weken na de operatie - naar buiten kwam.
De regering van Sint Maarten had voor de doorzoeking in de gevangenis ook assistentie gevraagd van het Nederlandse ministerie van Defensie. De militaire bijstand bestond uit 19 mariniers.
Leden van de ‘Pointe Blanche Inmates Association’ hadden vorige week geklaagd bij de Justitiecommissie van het parlement over deze ‘inval’ in de gevangenis. Er zouden diverse spullen zijn vernield, waaronder televisietoestellen en spelconsoles. Ook zou er voedsel van de gevangenen zijn geconsumeerd of half opgegeten op de grond zijn gegooid en gingen er drankjes over de vloer in hun cel.
Voorzitter van de Justitiecommissie, Statenlid Grisha Heyliger-Marten, schreef in haar verslag over wat ze te horen had gekregen na een gesprek met de gevangenen onder meer: ,,En wat de zaak nog erger maakte, is dat de mariniers ernstige seksuele en vernederende teksten op de muren schreven, zoals ‘homo's’, ‘flikker’ en ‘gratis zuigen’.” En: ,,De meeste gevangenen kijken tv met films die op een vooraf goedgekeurde jumpdrive zijn gedownload. Deze zijn allemaal in beslag genomen door de mariniers, maar nooit gedocumenteerd.” Statenlid Claudius ‘Toontje’ Buncamper, die ook aanwezig was bij het gesprek, gaf aan dat hij het er volledig mee eens is dat er controles plaatsvinden, maar ‘we hebben nog steeds te maken met mensen’, zo zei hij. ,,Gevangenen 22 of 23 uur per dag opsluiten en dan een van de weinige dingen die ze hebben om zichzelf bezig te houden te vernielen, is, simpel gezegd, schandalig.”
Het ministerie van Justitie stelt - zonder overigens te verwijzen naar de aantijgingen van de gevangenen - in zijn persbericht van gisteren: ,,Door de grondige manier waarop deze zoekopdrachten worden uitgevoerd, kan het voorkomen dat er items beschadigd raken tijdens het zoekproces. In het geval dat de gedetineerden claims van beschadigde voorwerpen melden, zal de gevangenis verder onderzoek doen en indien nodig verdere actie ondernemen.”
Defensie stelt zelf dat de actie ‘met zoveel mogelijk voorzichtigheid is uitgevoerd’. ,,Hoewel we er natuurlijk altijd naar streven om de persoonlijke eigendommen van de gedetineerden niet te beschadigen, is dat helaas niet altijd te vermijden. Mocht dit toch gebeuren, dan zal de gevangenis onderzoek doen en zo nodig verdere acties ondernemen.”
Het ministerie van Defensie kijkt naar eigen zeggen terug op een ‘veilige en succesvol uitgevoerde zoekactie’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.