Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Het gaat steeds beter met de wederopbouwprojecten op Sint Maarten.

F07 SXM WederopbouwStaatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties schrijft in een brief bij de halfjaarrapportage over de eerste helft van 2021 dat de regering van Sint Maarten verantwoordelijkheid heeft genomen en dat er belangrijke stappen zijn gezet met zichtbare resultaten ‘die ten goede komen aan de bevolking van Sint Maarten’.
In totaal zijn er nu tien projecten in uitvoering en drie in voorbereiding. De totale omvang hiervan is 378 miljoen dollar, waarvan 87,4 miljoen in het afgelopen halfjaar is uitgekeerd door het trustfonds van de Wereldbank. Een belangrijk project waarin vooruitgang wordt geboekt is het herstel van de luchthaven, waar de werkzaamheden na een succesvolle aanbesteding kunnen beginnen. Ook de bouw van het nieuwe ziekenhuis is begonnen.
De staatssecretaris noemt ook het verwijderen van 75 van de 109 scheepswrakken uit de Simpson Bay Lagoon en Mullet Bay Pond, subsidies die zijn verleend aan lokale ngo’s en de financiering van 62 MKB-bedrijven. Inmiddels is 70 procent van de middelen in het trustfonds toegekend en daarvan is 39 procent daadwerkelijk uitgekeerd, wat goed is voor 122 miljoen dollar.
Dat neemt niet weg dat er nog steeds problemen zijn met de lokale capaciteit en expertise en de wet- en regelgeving. Ook de effecten van de Covid-19-pandemie laten zich voelen in de voortgang van projecten. Nederland biedt hiervoor technische ondersteuning en ziet ook een belangrijke rol voor de Wereldbank. Nieuwe projecten voor woningen en geestelijke gezondheidszorg staan op stapel.
Wat betreft het herstel van huizen staat de teller nu op 375 van de beoogde 535 huizen die zijn gerepareerd. Dat is een flinke stijging met 208 ten opzichte van eind 2020. Zoals bekend heeft het Rode Kruis ook gewerkt aan dekenherstel voor 182 huizen en heeft lokale krachten hierin getraind. Ook het herstel van scholen is nu gestart, schrijft Knops, nadat dit was vertraagd door de aanwezigheid van asbest, waarvoor geen deskundig personeel op het eiland was om het te verwijderen.
Hindernissen zijn er nog te overwinnen om de beruchte afvalberg aan te pakken. Omdat de branden zijn afgenomen is er tijd genomen om eerst de omwonenden te herhuisvesten, maar dat is een complex proces, schrijft de staatssecretaris. Waarschijnlijk wordt hiermee begin 2022 begonnen. De laatste tranche van 101 miljoen dollar voor het trustfonds wordt waarschijnlijk binnenkort gestort. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld.