Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De stuurgroep van het Trustfonds van de Wereldbank heeft het verzoek van de St. Maarten Housing Development Foundation (SMHDF) om 45 miljoen aan financiering afgewezen. Dit besluit laat de stichting geen andere keuze dan een huurverhoging te overwegen, schrijft The Daily Herald.

sxmgeld1,,Deze afwijzing, om onbekende redenen, laat weinig hoop op verlichting van de sociale huisvestingsomstandigheden van de huurders, van wie sommigen nog steeds dekzeilen op hun daken hebben sinds orkaan Irma”, zei Helen Salomons, algemeen directeur van SMHDF. De stichting kan zonder het geld van de Wereldbank de lage huurtarieven niet langer financieren en subsidiëren, en geen betaalbare sociale woningen bouwen voor duizenden inwoners van Sint Maarten die op de wachtlijst staan voor sociale woningen.
Salomons vervolgt: ,,We kunnen nu bevestigen dat ons verzoek om financiering via het Trustfondscomité niet langer ter overweging op tafel ligt.” Ze wijst erop dat de motivatie en ondersteunende documentatie voor het besluit niet naar SMHDF zijn gestuurd.
SMHDF verkeert volgens Salomons in grote moeilijkheden met 408 rijtjeshuizen die gerepareerd moeten worden. De gevraagde 45 miljoen dollar was bestemd om beschadigde huizen volledig te repareren, lekkende daken te vervangen en de woningen orkaanbestendiger te maken, legde ze uit. Ook hoopte de stichting geld te krijgen om op beschikbare grond nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.
,,Het meest teleurstellend is het feit dat SMHDF niet eens wist dat het verzoek werd besproken door de stuurgroep van het Trustfonds, en evenmin werd de stichting gevraagd om de vertegenwoordigers van de commissie te ontmoeten om haar zaak goed te presenteren en uit te leggen waarom de financiering zo belangrijk is in deze tijd.”
Betaalbare sociale woningbouw op Sint Maarten is dringend nodig, bevestigt onderzoek uitgevoerd door drie in Nederland gevestigde adviseurs op het gebied van sociale huisvesting, zei Salomons. ,,Deze consultants hebben opmerkelijke aanbevelingen gedaan. Als we de kans hadden gekregen om met de stuurgroep van het Trustfonds en de Wereldbank te spreken, zouden we hun de dringende behoefte aan financiering hebben duidelijk gemaakt, zoals uiteen werd gezet in het uitgebreide rapport over de behoeften aan sociale huisvesting voor Sint Maarten.”
Het besluit van de stuurgroep laat SMHDF geen andere keuze dan voor het eerst in haar 25-jarig bestaan een huurverhoging te overwegen, aldus Salomons. ,,Dit laatste redmiddel wordt met gemengde gevoelens overwogen in een tijd waarin huurders en bewoners worden geconfronteerd met extreme sociaaleconomische beperkingen als gevolg van de Covid-19-pandemie die ons allemaal zwaar heeft getroffen.”
Als de vastgoedhuren laag blijven, ziet Salomons geen perspectief op het verkrijgen van verdere commerciële leningen om de reparaties en renovaties te betalen. SMHDF blijft haar eigen verplichtingen met de banken hebben, zei ze.
Momenteel betalen huurders van woningen met een, twee en drie slaapkamers een maandelijkse huur variërend van 155 tot 275 gulden, wat veel minder is dan particuliere verhuur. Salomons zei dat huurders de komende dagen op de hoogte zullen worden gebracht van het ‘verwoestende’ nieuws.
SMHDF doet een dringend beroep op minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieubeheer en Infrastructuur (Vromi) Egbert Doran om ‘het deel van de gemeenschap dat in grote nood verkeert niet op te geven’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.