Al het nieuws

Stand 1,3 miljard; schuld aan overheidsentiteiten niet meegerekend

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De overheidsschuld van Sint Maarten bedroeg na de eerste zes maanden van dit jaar naar schatting 1.328 miljoen gulden (1,3 miljard). De overheidsschuldquote kwam eind juni 2021 uit op 75 procent.

SXM regeringVoor de bepaling van de overheidsschuldquote is uitgegaan van de actuele economische raming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF heeft voor Sint Maarten een nominaal bruto binnenlands product (bbp) voor het jaar 2021 geraamd van 1.770 miljoen. Zo staat te lezen in ‘IMF Executive Board Concludes 2021 Article IV Consultation with the Kingdom of the Netherlands - Curaçao and Sint Maarten’ van 2 augustus.

Met andere woorden: de staatsschuld bedraagt drie kwartjes van elke gulden die de Sint Maartense economie (bbp) produceert en genereert; de 75 procent die het College financieel toezicht (Cft) noemt in de jongste brief aan minister Ardwell Irion van Financiën.

In het tweede kwartaal van 2021 zijn voor de periode april tot en met september de vijfde en de zesde tranche Nederlandse liquiditeitssteun van in totaal 87 miljoen toegekend aan Sint Maarten. Daarmee komt het totaal van de tot dusver in 2021 verstrekte liquiditeitssteun uit op 96 miljoen.

Er hebben tot en met het tweede kwartaal geen aflossingen van leningen plaatsgevonden. De langlopende betalingsachterstanden zijn in het tweede kwartaal per saldo met 0,3 miljoen afgenomen.

Het Land Sint Maarten heeft - naast de hierboven genoemde 1.328 miljoen staatsschuld - ook nog diverse schulden aan overheidsentiteiten. De totale betalingsachterstand aan overheidsentiteiten bedraagt eind tweede kwartaal 107 miljoen. De twee grootste schulden staan uit bij SZV (Sociale Ziektekostenverzekering), namelijk 68 miljoen, en bij APS (Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten) 22 miljoen. ,,Het Cft adviseert u dringend om met beide entiteiten betalingsregelingen te treffen”, schrijft voorzitter Raymond Gradus aan minister Irion.

De Rijksministerraad (RMR) heeft voor het eerste en het tweede kwartaal 2021 respectievelijk 9 miljoen en 39 miljoen aan liquiditeitssteun toegekend aan Sint Maarten. De liquiditeitssteun voor het tweede kwartaal 2021 is met vertraging uitgekeerd vanwege onvoldoende voortgang in de uitvoering van het Landspakket. Door het alsnog toekennen ervan op 17 juni zijn de liquiditeiten ten opzichte van het eerste kwartaal toegenomen met 19 miljoen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.