Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Ombudsman Nilda Arduin heeft de Staten van Sint Maarten erop gewezen dat ze genoeg middelen hebben om antwoorden los te krijgen van overheids-nv’s en stichtingen. Arduin was deze week in de vergadering van de centrale commissie van de Staten om het jaarverslag over 2014 te presenteren. The Daily Herald schrijft dat parlementsleden zich regelmatig beklagen over het gebrek aan informatie van de overheidsbedrijven. Daarom wendden ze zich tot de ombudsman.
Arduin liet weten dat ‘het parlement niet kan zeggen dat ze geen gereedschappen hebben’. Ze wees hen op de wetgeving waarin de antwoorden te vinden zijn. Dat de regering de Staten ‘op afstand’ houdt op basis van bedrijfsregels is ook met een beroep op de wet op te lossen. Volgens de ombudsman zijn de Statenleden de beheerders van het bedrijf Sint Maarten waaraan de regering als bedrijfsvoerder verantwoording schuldig is.
Binnen de overheid begrijpt niet iedereen de rol van de ombudsman, aldus Arduin. Ook in de maatschappij bestaat nog steeds het idee dat een beroep op de ombudsman betekent dat er een conflict is met de regering. Dat maakt mensen terughoudend. Op Sint Maarten werden in 2014 130 zaken afgehandeld en werden er 54 nieuwe klachten ingediend. In dertig gevallen heeft de ombudsman aanbevelingen gedaan voor een betere dienstverlening aan burgers. Veel klachten die de ombudsman behandelt hebben te maken met consumentenrechten, waarvoor op Sint Maarten geen organisatie bestaat. De voortgang bij de uitvoering van de aanbevelingen zal door het bureau worden gemonitord.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.