Van onze correspondent
Den Haag - De rechter heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aangezet tot spoed bij de aanpak van de gevaarlijke klif op Sint Eustatius. Er wordt met een beroep op de Comptabiliteitswet direct 19 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodmaatregelen.

StatiaklifDe rechter vonniste in december in een zaak van Eco Statia (dat een hotel recht onder de klif bouwt) tegen het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLE) dat er op korte termijn noodmaatregelen moeten worden getroffen om het gevaar van erosie tegen te gaan. Er werd met ingang van 6 april een dwangsom opgelegd van minimaal 1.000 dollar per dag dat niet aan het vonnis werd voldaan. Het bedrag kan zelfs oplopen tot 5.000 dollar per dag, afhankelijk van de maatregelen die worden genomen. Het ingestelde hoger beroep heeft geen opschortende werking, bepaalde de rechter op 5 mei.
Van Huffelen schrijft nu aan de Tweede Kamer dat het kabinet hierdoor genoodzaakt is het geld direct ter beschikking te stellen en niet te wachten op goedkeuring door de Kamer. Dat zou betekenen dat het ten minste nog tot eind juni zou duren voor de noodmaatregelen genomen kunnen worden en dan zou de dwangsom al zijn opgelopen tot een half miljoen dollar, aldus de staatssecretaris.
Een uitgewerkt plan voor de versteviging van de klif ligt al klaar, maar het is dusdanig van omvang dat het OLE dit niet alleen kan uitvoeren. Vandaar dat het kabinet in de Voorjaarsnota al het bedrag van 19 miljoen euro klaar had gezet, gespreid over 8 miljoen in 2023 en 11 miljoen in 2024. Omdat de Kamer de Voorjaarsnota pas eind juni zal goedkeuren zou het OLE tot die tijd moeten wachten.
Omdat de dwangsom vanaf 6 april al is gaan lopen komt het kabinet nu dus met een spoedmaatregel om de noodmaatregelen voor de klif te financieren. Het volledige bedrag van 19 miljoen euro wordt nu direct beschikbaar gesteld. De aannemer kan op korte termijn starten met de werkzaamheden, die Van Huffelen als gevaarlijk omschrijft. Als langer wordt gewacht is de aannemer niet meer beschikbaar tot volgend jaar.
Dat de klif een gevaar vormt voor de mensen die eronder werken erkent de staatssecretaris. ,,Zo vallen er met enige regelmaat rotsblokken naar beneden, onder andere op het energiebedrijf op Sint Eustatius. Een jaar langer wachten betekent een jaar langer onaanvaardbaar grote veiligheidsrisico’s voor de inwoners van het eiland Sint Eustatius.” Bovendien begint het orkaanseizoen en Van Huffelen wil graag dat het werk voor het hoogtepunt daarvan in augustus klaar is.
Naast de noodmaatregelen zullen er ook aanvullende maatregelen worden genomen, zoals de aanpak van loslopend vee. Dat is een van de oorzaken van de erosie. En er komt een meerjarig onderhoudsplan.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.