Hoger beroep heeft volgens rechter geen opschortende werking

Van onze correspondent
Oranjestad - De Nederlandse regering is op 5 mei door de rechter opnieuw in het ongelijk gesteld in de zaak van de klif boven Lower Town op Sint Eustatius. De overheid wilde met een kort geding voorkomen dat de dwangsom die haar in december was opgelegd kan worden geïnd.

STATIAdwangsomHet is al sinds 2017 bekend dat de klif een gevaar vormt voor het daaronder gelegen Orange Bay Hotel. Vlak naast het hotel is de klif wel verstevigd omdat daar het historische Fort Oranje bovenop is gebouwd. De betrokken ministeries besloten om het vanwege de hoge kosten daarbij te laten. In het vonnis van 6 december heeft de rechter in kort geding de overheid van Statia opgedragen om binnen drie maanden maatregelen te nemen ter voorkoming van eventuele schade aan het terrein van Eco Statia, de eigenaar van het terrein waarop Orange Bay Hotel is gebouwd. Wanneer de overheid hieraan niet voldoet is ze een dwangsom verschuldigd van 1.000 dollar per dag met een maximum van 1 miljoen dollar. De overheid heeft op 12 januari hoger beroep aangetekend en probeerde nu via een kort geding te voorkomen dat in afwachting van dit hoger beroep de dwangsom kan worden opgeëist. De rekening is sinds 6 maart opgelopen tot 60.000 dollar. De rechter in het kort geding, Mr. Luijks, ging niet mee in de argumenten van de overheid. Hij noemde ze ‘onwaarachtig’. Het argument dat de klif niet binnen drie maanden kan worden beveiligd vanwege de aanbestedingswet houdt volgens hem geen stand omdat deze wet in Caribisch Nederland helemaal niet geldt. Toen de advocaat van de overheid aanvoerde dat de kosten veel te hoog zijn voor het eiland antwoordde de rechter dat de zaak al langer bekend is en dat er gespaard had kunnen worden. Luijks benadrukte dat de kosten voor de overheid veel hoger gaan uitvallen wanneer de klif inderdaad instort.
Net als bij het illegaal aangelegde pad bij het Golden Rock Hotel is het in principe niet het Openbaar Lichaam Sint Eustatius dat verantwoordelijk is voor de ontstane situatie maar de Nederlandse overheid in de persoon van twee opeenvolgende regeringscommissarissen. Marnix van Rij, die nu staatssecretaris van Financiën is, en Alida Francis hebben alarmerende rapporten achtergehouden en de gevaren van de situatie nooit erkend.

Pad Golden Rock Resort is illegaal..

Wilt u meer over dit onderwerp lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.