Van onze correspondent
Oranjestad - Op Sint Eustatius gaat maandag de tweede ronde van de baarmoederhalskankerscreening voor vrouwen van vijftig tot zestig jaar van start.

F17 BaarmoederhalskankerIn de eerste ronde zijn al 49 vrouwen gescreend en van 29 augustus tot en met 2 september vindt de tweede screeningsronde plaats. Het is de eerste van drie screeningsprogramma's die op Statia zijn gestart en wordt uitgevoerd door de Public Health Prevention Clinic in samenwerking met de St. Eustatius Health Care Foundation en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op 24 juni gaf staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de afsluiting van zijn werkbezoek aan Bonaire en St. Eustatius aan dat in 2023 de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, darmkanker en borstkanker op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland een feit zijn. In eerste instantie zal het gaan om pilots maar in 2024 zullen de onderzoeken volledig ingebed worden in de zorg binnen Caribisch Nederland (CN). Op dit moment is er op de twee Bovenwindse eilanden een start gemaakt met een pilot van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en op Bonaire is de screening voor borstkanker gewoon. Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd. Dankzij screening op het humaan papillomavirus (HPV) kunnen voorstadia van de ziekte tot in het eerste stadium worden opgespoord. Hierdoor is de ziekte redelijk behandelbaar. ,,De gedachte aan het testen op kanker kan eng zijn. Maar het is belangrijk om te weten dat het normaal tien tot vijftien jaar duurt voordat het voorstadium zich ontwikkelt tot baarmoederhalskanker. Dus door nu te testen en afwijkingen in een vroeg stadium op te sporen, kunnen levens worden gered”, aldus gynacoloog Dorette Coutar.

Dankzij de goede samenwerking tussen het RIVM, de preventiekliniek Volksgezondheid en de Stichting Sint Eustatius Gezondheidszorg wordt de screening baarmoederhalskanker nu structureel uitgevoerd. Het doel is om uiteiendelijk alle vrouwen op Statia tussen de dertig en zestig jaar de kans te geven om deel te nemen en gescreend te worden. Wie binnen de leeftijdscategorie valt die nu aan de beurt is maar nog geen uitnodiging heeft ontvangen kan zelf een afspraak maken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.