Van onze correspondent

Oranjestad - In reactie op de recente verklaring van de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het verbeterplan op Sint Eustatius noemt de leider van de Progressive Labour Party (PLP), Clyde Van Putten, de verklaring roekeloos en een belediging voor de intelligentie van de mensen van het eiland.

statiaKnops gaf tijdens een debat in de Tweede kamer aan dat er veel goeds op het eiland gebeurt, dat er op diverse terreinen voortgang zichtbaar is en dat er continu verbeteringen worden doorgevoerd.

,,Twee jaar na de Nederlandse interventie op het eiland is er echter weinig te zien”, zegt Van Putten. Nederland heeft op alle niveaus gefaald. Van Putten benadrukt het huidige watertekort: ,,Dit is een van de grootste mislukkingen tot nu toe.” Hij noemt ook het Nederlandse fiasco met betrekking tot de aanleg en reparatie van de vele wegen op het eiland. De PLP kreeg destijds zware kritiek van de Nederlandse regering die dit zag als onderdeel van de taakverwaarlozing. Van Putten: ,,Na meer dan twee jaar met alle financiële en personele middelen die uit Nederland zijn gekomen, zien we nu eindelijk dat er wegen worden aangelegd door de lokale dienst voor openbare werken. Wat betreft andere door Nederland toegezegde verbeterpunten wacht de eilandgemeenschap nog steeds op de realisatie hiervan. Wat we tot nu toe hebben gezien, zijn projecten die door de ontslagen PLP-regering zijn opgezet en klaar waren om te worden uitgevoerd.”

Met betrekking tot de verbetering van de openbare financiën en het algemene bestuur van het eiland zegt de PLP-leider dat er op dit moment steeds meer regels van de Nederlanders komen voor het creëren van een structuur waarin gekozen volksvertegenwoordigers ondergeschikt zullen worden aan ambtenaren. ,,Door dit te doen maken de Nederlanders het de lokale bevolking bijna onmogelijk om de leidende posities in de ambtenarij te vervullen, wat vervolgens de mogelijkheid opent voor meer Europese Nederlanders om de controle over de overheidsorganisatie over te nemen. Wanneer dit gebeurt zullen de Nederlanders vanuit Den Haag de bestuursstructuur controleren.”

Van Putten zegt dat hij geschokt was door verklaringen van de nieuw benoemde regeringscommissaris Marnix van Rij. Deze gaf aan dat ze nog bezig zijn met het opruimen van het financiële huishouden van de overheid. Als deze stelling klopt dan roept dat bij Van Putten de vraag op wat er is gedaan door de voorgangers van Van Rij, Franco en Stegers, die ruim twee jaar geleden werden benoemd en hier prioriteit nummer één van hadden gemaakt.

Van Putten zegt dat Knops hem tijdens een kort gesprek op 22 september 2019 bekende dat hij de situatie op het eiland ernstig had onderschat en dat deze veel complexer was dan hij aanvankelijk had verwacht. ,,De politieke oppositie was de belangrijkste pleitbezorger voor de overname van het eiland door de Nederlanders maar uit nu zware kritiek. Dit geeft wel aan dat Nederland faalt in de beloofde verbeteringen van de sociale, economische en infrastructurele ontwikkeling van het eiland.”

Van Putten stelt dat het niet staatssecretaris Knops is die de toekomst van het eiland bepaalt, maar de burgers en inwoners van Sint Eustatius. ,,We moeten de onderlinge strijd en het politieke gekibbel stoppen en ons verenigen voor één gemeenschappelijke zaak”, aldus Van Putten. De PLP-leider roept de bevolking op wakker te worden en zich te realiseren wat er voor hun ogen gebeurt voordat het te laat is. Van Putten: ,,Als we dat niet doen, dan worden we tweederangsburgers in ons land en moderne slaven van de door externe krachten gecreëerde nieuwe elite.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.