Van onze correspondent

Den Haag - Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft er ruim twee jaar na de bestuurlijke ingreep vertrouwen in dat Sint Eustatius zich ‘op alle terreinen’ positief blijft ontwikkelen. vertrouwenstatiaIn september komt hij met de volgende voortgangsrapportage en hij verwacht dat het eiland dan klaar zal zijn voor de verkiezingen voor een nieuwe Eilandsraad ‘als eerste stap naar het herstel van normale verhoudingen’.

Naast de vooruitgang op bestuurlijk vlak, waarover deze krant zaterdag berichtte, meldt de staatssecretaris in zijn afgelopen vrijdag verschenen voortgangsrapportage ook op andere terreinen vooruitgang. Een van de punten waarvoor de Tweede Kamer regelmatig aandacht vraagt, de verbetering van de infrastructuur, is nu volop in ontwikkeling. Knops meldt dat het wegenproject Cherry Road, waarin vertraging was ontstaan door een conflict met de aannemer, nu ‘in volle gang’ is en kort na de zomer zal worden opgeleverd.

Ook andere wegenprojecten zijn in uitvoering of zullen binnenkort worden gestart, waaronder de kustweg naar de haven. Op de luchthaven wordt gebouwd aan de nieuwe verkeerstoren en terminal, al is daarin door de coronacrisis wel vertraging opgelopen. Toch verwacht Knops dat de voltooiing voor het eind van het jaar ‘met extra inzet’ gehaald zal worden.

De aanpak van erosie, die een bedreiging vormt voor vitale onderdelen van het eiland, is eveneens in uitvoering. De stabilisatie van de klifwand is ondanks enkele weken vertraging door Covid-19 in mei afgerond. In plaats van met de geplande bijstand van een helikopter, omdat de piloot door het vliegverbod niet ingezet kon worden, is dit werk handmatig uitgevoerd. De verwachting is dat de wand kort voor het regenseizoen kan worden ingezaaid.

Over de beperkte drinkwatervoorziening op het eiland, waarvoor onlangs de Nationale ombudsman aandacht vroeg, herhaalt Knops wat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vorige week aan de Kamer schreef. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de productie- en opslagcapaciteit en verbetering van de waterleiding.

Over het sociale domein is door de vele aandacht voor armoedebestrijding weinig nieuws te melden. De verbetering van de kinderopvang maakt onderdeel uit van het programma BES(t) 4 Kids en dit loopt voorspoedig. In maart is een memorandum of understanding ondertekend met Unicef Nederland voor samenwerking in het kinderrechtenprogramma. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport berichtte onlangs al over de voortgang in de bestrijding van huiselijk geweld en is bezig met projecten in het kader van het sport- en preventieakkoord.

In het met de brief van Knops meegestuurde overzicht van de afgesproken twaalf criteria waarover de Tweede Kamer geïnformeerd moet worden, is te zien dat de meeste onderdelen nog dit jaar of begin 2021 worden afgerond. Zoals eerder bericht, wordt goede vooruitgang geboekt in het financieel beheer, maar over de afronding van dit project is de staatssecretaris toch wat vaag, het loopt ‘tot in 2021’. Het meerjarige opleidingsprogramma voor ambtenaren en politici loopt door tot 2023.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.