Van onze correspondent
Oranjestad - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor de distributie van elektriciteit en drinkwater op Sint Eustatius vanaf 1 januari 2020. Recentelijk heeft de ACM dit ook gedaan voor Bonaire en Saba.

BON ACMDe ACM stelt jaarlijks de maximumtarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland (CN) op basis van de kosten die de producenten en distributeurs maken. Op Sint Eustatius stelt Statia Utility Company nv (Stuco) uiteindelijk de tarieven vast die ze aan hun afnemers in rekening brengen, rekening houdend met de maxima die de ACM heeft vastgesteld. Verder kan Stuco bij de betrokken ministeries een verzoek doen om subsidie te verlenen op de tarieven die een afnemer betaalt voor het hebben van een aansluiting. In voorgaande jaren is dit steeds gebeurd.
Voor Sint Eustatius blijft het maximumgebruikstarief elektriciteit gelijk, namelijk rond de 0,30 dollar per kWh. De bovengrenzen op de vaste tarieven dalen met ongeveer tien procent. Dat komt met name doordat voor 2020 een toename wordt verwacht in het aantal aansluitingen op Sint Eustatius.
Het maximumgebruikstarief voor drinkwater daalt van ongeveer 7,87 naar ongeveer 6,63 dollar per m3. Dat komt doordat voor 2020 eveneens een toename wordt verwacht van de drinkwaterproductie op Sint Eustatius, waardoor de kosten per kubieke meter drinkwater lager uitvallen. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een daling van 10 tot 15 dollar per maand op de rekening.
De bovengrens op het vaste tarief voor het hebben van een drinkwateraansluiting stijgt daarentegen met ongeveer 38 procent. Dat komt met name door stijgende kosten in 2020 en doordat Stuco in de afgelopen jaren meer kosten heeft moeten maken dan voorzien. Door de subsidie zal naar verwachting het werkelijke tarief dat Stuco in rekening brengt lager zijn.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.