Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft bij haar bezoek aan Sint Eustatius hulp toegezegd voor betere controles op de landbouwproducten.

voedsel Met name bij de import van producten moet er op veiligheid worden gecontroleerd, vindt de minister.
,,Het is belangrijk dat consumenten op Sint Eustatius en in Caribisch Nederland als geheel dezelfde garanties krijgen voor de veiligheid van voedsel als in Europees Nederland”, zei Schouten in een gesprek met het eilandsbestuur en ambtenaren. De ontwikkeling van landbouw op Sint Eustatius was een centraal onderwerp voor haar tweedaagse werkbezoek.
Schouten bezocht de relevante afdelingen van het openbaar lichaam en andere instellingen. Ze sprak daarbij ook over de erosie nabij de luchthaven en ontmoette beleidsmakers voor het natuurbeheer. Bij parkbeheerder Stenapa kreeg ze een presentatie van de werkzaamheden.
Regeringscommissaris Mike Franco sprak zijn waardering uit voor technische assistentie en investeringen van LNV in projecten als de wateropvang bij het zonnepark van Stuco en de herbebossing van Stenapa. ,,Op de weg naar duurzame ontwikkeling is de steun van LNV noodzakelijk.”
Minister Schouten vroeg de Statianen om aan te geven wat er nodig is voor de verdere ontwikkeling van de landbouw op het eiland. ,,Jullie wonen en leven hier en weten het beste wat je nodig hebt. Mijn ministerie zal proberen de technische en financiële assistentie te verlenen. Als we in Nederland niet snel genoeg gaan, aarzel niet om aan de bel te trekken.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.