Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Anderhalf jaar na de overname van het eilandsbestuur door Nederland is het tijd om een begin te maken met het herstel van de democratie op Sint Eustatius. De Democratic Party (DP) vindt dat er voldoende vooruitgang is geboekt om nieuwe verkiezingen voor een Eilandsraad te houden.

besdpDat schrijft de voormalige oppositiepartij aan staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. In zijn voortgangsrapportage van eind mei, en ook daarvoor, heeft Knops gezegd dat hij in september een besluit zal nemen over verkiezingen.
In de brief van de voormalige DP-Eilandsraadsleden Adelka Spanner en Koos Sneek stellen ze voor om in de transitiefase naar volledig herstel van het eilandsbestuur nu verkiezingen uit te schrijven. Er zijn volgens hen voldoende waarborgen in de vorm van toezicht om er zeker van te zijn dat de gekozen eilandsbestuurders ‘binnen de lijntjes blijven’.
,,Een gefaseerde terugkeer naar een lokaal bestuur in een transitiefase met publiek debat biedt meer kans op succes voor de interventie en biedt een zekere garantie voor een stabiel en goed bestuur in de toekomst”, citeert <f"adscala-italic">The Daily Herald<f"adscala-romein"> uit de brief. De DP is overigens kritisch over de rapportage van Knops, die ‘niet geheel strookt met de realiteit’.
Het huidige bestuur van regeringscommissaris Mike Franco en plaatsvervanger Mervyn Stegers is volgens Spanner en Sneek niet zo transparant als de staatssecretaris wil doen geloven. ,,Er is al sinds vorig jaar geen ‘town hall meeting’ meer geweest. De Adviesraad functioneert nauwelijks en informeert de bevolking niet.” De bijeenkomsten zijn achter gesloten deuren en er worden nooit verslagen gepubliceerd. Een complicerende factor is dat Franco ook voorzitter is van de Adviesraad.
Ook het Coöperatieve Platform, met oud-politici, functioneert niet echt. Het is vooral eenrichtingverkeer, waarbij het platform vragen stelt en Franco soms antwoordt. ,,Van een dialoog is nooit echt sprake.” Een nieuwe Eilandsraad zou de transparantie juist vergroten, aldus de DP, omdat de burgers zich dan meer betrokken zullen voelen bij de ontwikkelingen.
Spanner en Sneek komen ook terug op de aanleiding voor de ingreep vanuit Den Haag. Van taakverwaarlozing door het afgezette eilandsbestuur mag dan sprake zijn geweest, dit werd mede veroorzaakt door een jarenlang gebrek aan voldoende middelen sinds voor 10-10-’10. ,,Als er niet voldoende middelen komen is de kans groot dat de problemen zichzelf herhalen bij toekomstige eilandsbesturen, ook als die wel de wet willen naleven.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.