Van onze correspondent
Den Haag/Oranjestad - Oud-Statenvoorzitter van Curaçao Mike Franco is gisteren geïnstalleerd als regeringscommissaris op Sint Eustatius. Oud-burgemeester Mervyn Stegers (CDA) is aangesteld als zijn plaatsvervanger.

mikefranco
De Koninklijke Besluiten die aan hun benoeming ten grondslag liggen blijken al op 29 januari door koning Willem-Alexander te zijn ondertekend. Pas gisteren werden ze in de Staatscourant gepubliceerd toen het duo in het kielzog van staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Sint Eustatius arriveerde.
Daar werd wegens ‘grove taakverwaarlozing’ eerst de Eilandsraad formeel ontbonden, de gedeputeerden uit hun functie gezet en waarnemend gezaghebber Julian Woodley eervol ontslag verleend. Zij maken plaats voor regeringscommissaris Franco en diens staf die de zware missie wacht de democratische rechtsorde op Statia te herstellen, het overheidsapparaat te professionaliseren en tegelijkertijd het verloederde voorzieningenniveau naar een aanvaardbaar niveau te tillen.
Voor het gehele proces is ten minste twee jaar uitgetrokken, maar daar kunnen afhankelijk van de resultaten nog enkele jaren bijkomen. Pas als er sprake is van een duurzaam genormaliseerde situatie zullen er weer Eilandsraadsverkiezingen worden gehouden. De machtsovername is het rechtstreekse gevolg van het rapport van de Commissie van Wijzen, staatsraad Jan Franssen en de oud-gouverneur van Aruba Refunjol.
De uitzonderlijke machtsovername is wekenlang in het grootste geheim voorbereid. Zondag kregen de Tweede Kamerleden de oproep om maandagmiddag aanwezig te zijn voor wetgevingsoverleg. Na de stemming op dinsdag werd het wetsvoorstel aansluitend door de Eerste Kamer met spoed afgehandeld. Beide Kamers stemden unaniem in met de ingreep.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.