Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/The Bottom – Een 35-jarige man is door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar. De man doodde in juli 2015 een medestudente op Saba.

Read more ...

Van onze correspondent
The Bottom - Door de huidige droogte op Saba is de vraag naar water uit de waterfabriek in Fort Bay toegenomen en is het nodig om constant water door het waterleidingsysteem naar de dorpen te pompen.

Read more ...

Van onze correspondent
The Bottom - In een Milieueffectrapportage (MER) voor het gebied van Black Rocks op Saba wordt geconcludeerd dat een groot project als een havenontwikkeling ongetwijfeld nadelige gevolgen heeft voor de natuur.

Read more ...

Van onze correspondent
The Bottom - Leden van de onlangs opgerichte Jeugdraad Saba kregen afgelopen dinsdag de kans om demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) persoonlijk te ontmoeten.

Read more ...

Van onze correspondent
The Bottom - Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt het openbaar lichaam Saba (OLS) de mogelijkheid om op Saba een afgeslankte versie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in te voeren.

Read more ...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).