Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) heeft Ernst & Young Consulting (EY) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een Socio-economic Impact Assessment voor de nieuwe haven bij Black Rocks.

SabaBlackRocksIn maart 2022 heeft het OLS tijdens een bezoek aan Nederland goedkeuring gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de definitieve omvang van het project alsmede goedkeuring om te starten met de aanbesteding en vergunningverlening. De sociaaleconomische effectbeoordeling zal de bredere impact onderzoeken die de nieuwe haven op het eiland zal hebben in relatie tot het scheppen van banen, economische ontwikkeling, investeringsmogelijkheden en andere aspecten. De werkzaamheden omvatten het opstellen van een samenvattend overzicht van het project, inclusief een beoordeling van de huidige en toekomstige zakelijke activiteiten in de haven om de bijdragen ervan in relatie tot de bredere economie te evalueren. Ook zal een economisch impactmodel op maat worden ontwikkeld dat de economische bijdrage van het havenproject aan de Saba-economie weerspiegelt. Er zal een beoordeling worden gemaakt van de bredere industriële en sociale effecten die samenhangen met de bouw en exploitatie van de nieuwe haven.
,,EY is geselecteerd omdat het uitgebreide ervaring heeft met het invullen van dit soort assessments voor grote investeringsprojecten in verschillende branches”, aldus gedeputeerde Bruce Zagers die namens het openbaar lichaam het contract tekende. In de afgelopen jaren zijn diverse andere beoordelingen uitgevoerd, zoals een milieueffectrapportage en een archeologische beoordeling. De sociaaleconomische impactanalyse door EY moet tegen het einde van dit jaar klaar zijn voor het aanbestedings- en vergunningsproces van het miljoenenproject.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).