Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Van grote rechtszaken tot renovaties van het nieuwe laboratorium voor marien onderzoek en nieuwe projecten. Het jaar 2022 belooft een topjaar te worden voor de Saba Conservation Foundation (SCF). Maar op het financiële vlak zijn er de nodige zorgen.

Sabanatuur2SCF voorziet een financieel tekort van 880 duizend dollar per jaar, dus creatieve en duurzame oplossingen zijn volgens de stichting noodzakelijk.
SCF gaf onlangs een presentatie op de bestuursvergadering van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), waarbij er aandacht was voor de projecten die inmiddels zijn afgerond en de nieuwe projecten die in het verschiet liggen. Ook de nog steeds lopende rechtszaak in verband met de stranding van het 48 meter lange jacht Elsa, nu meer dan vijf jaar geleden, kwam tijdens de vergadering aan de orde. SCF heeft met hulp van DCNA na de stranding twee milieueffectrapportages (mer) uitgevoerd, waaruit beide keren bleek dat er sprake was van lichte schade aan de mariene habitat en dat er geen reden was om milieuschade te claimen. Maar de eigenaar van het schip, John Deuss van Elsa Shipping, legde de schuld bij de Staat, de eilandsregering en SCF en startte een rechtszaak om zijn schade vergoed te krijgen. Na een langdurige juridische strijd besliste de rechter in het nadeel van de eigenaar en zijn alle vorderingen afgewezen. Elsa Shipping ging in beroep tegen de uitspraak en deze rechtszaak loopt nog. ,,Er zijn belangrijke lessen getrokken uit dit ongelukkige incident en SCF is nu veel beter voorbereid om in de toekomst op dergelijke situaties te reageren, met als uiteindelijk doel de kust van Saba te beschermen”, aldus SCF tijdens de vergadering.
SCF voerde in 2021 een aantal projecten uit die deels in 2022 een vervolg hebben. Het gaat om het vogelmonitoringprogramma om de lokale populaties van keerkringvogels te volgen en het in kaart brengen van koralen op de voorgestelde havenbouwplaats met een vervolgproef voor het verplaatsen van koraal. Verder is er veel vooruitgang geboekt met de aanleg van een etno-botanische tuin op het terrein van SCF Trail Shop aan de Windwardside. De tuin zal niet alleen fungeren als een educatief centrum voor de naschoolse programma’s van de stichting en een nieuwe toeristische attractie worden, waar de inheemse lokale flora te zien is. Het zal ook het middelpunt worden van het herbebossingsproject, dat medio 2022 zal starten.
In een poging om de lokale koraalriffen te herstellen, zijn koraalkwekerijen opgericht, met een overlevingspercentage van 95 procent. ,,In combinatie met het succesvolle Diadema-project, dat bijna vierhonderd Diadema-zee-egels heeft voortgebracht, is de toekomst voor het herstel van koraalriffen veelbelovend. Renovaties van het nieuwe Saba Sea Lab bij de oude energiecentrale die inmiddels zijn begonnen, zullen helpen deze projecten te verbeteren en capaciteit op het eiland op te bouwen voor andere toekomstige projecten”, aldus SCF die benadrukt dat de groei ook een keerzijde heeft. ,,Het zorgt voor potentiële financiële tekorten in de komende jaren. In het Natuur- en Milieubeleidsplan (NEPP) voor de BES-eilanden zijn nieuwe projecten gepland om de natuur drastisch te verbeteren maar dit vereist een goede financiering en een vergroting van de capaciteit om deze projecten te beheren en uit te voeren.” Er is volgens SCF behoefte aan extra extern personeel voor herbebossingsprojecten, monitoring van invasieve soorten, verwijdering van vrij rondlopende grazers, beheer van stranden, monitoring van de kwaliteit van het zeewater en de bescherming van belangrijke soorten, om nog maar te zwijgen van kapitaalinvesteringen voor faciliteiten voor het lozen van afvalschepen . ,,Hoewel de toekomst van Saba er gunstig uitziet, zal het eiland zonder serieuze en duurzame investeringen niet voldoen aan de visies die zijn vastgelegd in het NEPP. Uitgaande van de inkomsten van 2018 dreigt er een financieel tekort van 880 duizend dollar per jaar, dus creatieve en duurzame oplossingen zijn onmiddellijk nodig.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).