Curacao

Wat als raffinaderij luchtkwaliteitsnormen niet naleeft?

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vertegenwoordigers van de wijk Wishi/Marchena, waarvan de bewoners meer dan honderd jaar onder de rook van de raffinaderij hebben geleefd, hebben tijdens de technische briefing in de Staten de volgende hamvraag naar voren gebracht: Wat als raffinaderij de luchtkwaliteitsnormen niet naleeft? Want de bewoners zullen hier direct schade van ondervinden. En wie komt er dan op voor de belangen en gezondheid van de bewoners?

Read more ...

In een opmerkelijke uiting van gemeenschapszin en solidariteit heeft de inzamelingsactie ‘Huntu pa Bándabou’, die gisteren live werd uitgezonden door radiostations Paradise FM, HITradio 915, 88Rockòrsou, Radio Direct en Radio Active, 126.000 gulden opgehaald.

Read more ...

Overheids-nv RdK ziet norm het liefst blijvend hoog

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij een eventuele herstart van de raffinaderij, mag deze beginnen met een uitstoot van 60 microgram (µg) zwaveldioxide per kubieke meter. Dit is opgenomen in de concept-Landsverordening luchtkwaliteitseisen Curaçao, wat maar liefst 20 µg/m3 meer is dan vastgesteld door de World Health Organization (WHO).

Read more ...

Rekenkamer kritisch over jaarrekening 2022 van kabinet-Pisas

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Niet alle balansmutaties, uitgaven en ontvangsten zijn tot stand gekomen overeenkomstig de vastgestelde Landsbegroting 2022 van Curaçao. Er is sprake van een totale ‘rechtmatigheidsfout’ van 521,2 miljoen gulden, constateert de Algemene Rekenkamer Curaçao.

Read more ...

SGR-Groep en Birgen di Rosario leggen intentie vast

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De SGR-Groep voor gehandicapten- en revalidatiezorg en Stichting Birgen di Rosario gaan mogelijk integreren in de toekomst en hebben in elk geval de intentie daartoe nu vastgelegd.

Read more ...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.