Curacao

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een brief aan hun leden hebben Apri-voorzitter Gherrel Remilia en PWFC-voorman Angelo Meyer laten weten zelf tevreden te zijn met de deal die overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) heeft bereikt met Oryx.

Read more ...

Wel minder inkomsten uit collegegelden studenten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De University of Curaçao (UoC) Dr. Moises da Costa Gomez heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een voordelig resultaat van 1,08 miljoen gulden, wat overeenkomt met 4,26 procent van het totaal aan inkomsten van 24,4 miljoen vorig jaar.

Read more ...

Het Waterfort Plaza Masterplan, gedateerd 5 juli 2024, voor de ontwikkeling van het hele gebied - ‘Road 2 Plaza’ - in Punda is vrijdag door directeur Evelyn Kruithof-Bor van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) overhandigd aan de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Read more ...

Minister van Staat Liberia-Peters over Oryx-deal

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,In geen enkel geval kan binnen onze constitutionele structuur gerechtvaardigd worden om het parlement over te slaan”, zegt voormalig PNP-premier Maria Liberia-Peters over de Oryx-deal. Zij is oud-politicus, maar nog altijd wel minister van Staat.

Read more ...

Gerecht staat uitvoerig stil bij valsheid in geschrifte Tromp en Lourents

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zelfs als het Gerecht uitgaat van de juistheid van voormalig Centrale Bank-president Emsley Tromp en hetgeen zijn toenmalige vriendin Y. de C. - in haar tweede verklaring - hebben verklaard, blijkt daaruit dat de door hem van oud-CBCS-onderdirecteur René Lourents via diens winkelbedrijf verkregen lening ‘grotendeels is aangewend voor een ander doel dan in de overeenkomst is omschreven en dat dit voor Tromp van meet af aan duidelijk was’.

Read more ...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.