Curacao

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vorig jaar een ‘verlies’ geleden van 771.000 gulden, terwijl vooraf - in de begroting 2023 - rekening was gehouden met een tekort van 655.000 gulden.
Ter vergelijking: over het voorgaande jaar, 2022, bedroeg het resultaat nog ruim 1,3 miljoen positief. Echter, dit resultaat is geheel toe te schijven aan een vrijval van een voorziening ten behoeve van de indexering van salarissen. Dit resultaat is toegevoegd aan de exploitatiereserve.

Read more ...

Directeur Ribeiro trekt toezeggingen in en belet doorstart

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nadat JetAir-directeur António ‘Tony’ Ribeiro eerder door hem gedane toezeggingen, waaronder het voor 1 dollar overdragen van zijn aandelen in United Caribbean Airlines bv (UCA) - de JetAir-entiteit die vergunninghouder is - zou hebben ingetrokken, is het bewerkstelligen van een eventuele overname en doorstart van de failliete luchtvaartmaatschappij moeilijker geworden.

Read more ...

SER: Kosten voor FKP en Land mogelijk hoger

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) stelt dat het verkopen van volkswoningen niet zomaar een oplossing kan zijn voor de financiële problemen van de Fundashon Kas Popular (FKP) of voor sociale woningbouwmarkt. De kans is bovendien groot dat ook het Land er geen baat bij heeft.

Read more ...

Nederland was met corona en Girobank ‘lender of last resort’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De problemen bij de Girobank en verzekeringsgroep Ennia tonen aan dat het toezicht van de Centrale Bank CBCS deficit was, maar ook dat de rol van de CBCS als ‘lender of last resort’ beperkt is. Dit stelt econoom Rob van den Bergh in een bijdrage aan het jaarverslag 2023 van de Raad van Advies (RvA) van Curaçao.

Read more ...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.