Maandagavond las ik een verontrustend stuk in de Èxtra. Het artikel verhaalde over de momenteel in uitvoering zijnde werkzaamheden in en om de Saliña en het effect daarvan op een bepaalde populatie vogels. Een oplettende inwoner van Bonaire heeft, om het zomaar te zeggen, aan de bel getrokken of misschien wel de alarmbel laten klinken. De Saliña Vlijt is een belangrijk gebied ten oosten van Harbour Village Resort c.q. Marina. Elke Bonaireaan weet wat een saliña is en welk een belangrijke functie vervult in het totale natuurgebeuren. Saliña Vlijt is hierop geen uitzondering.
Verbazingwekkend om dan te lezen hoe Bonaire omgaat met zijn kostbare natuur. Anders gezegd, ik mag toch aannemen dat het Eilandsbestuur, de Eilandsraad, DROB, de Milieu afdeling, Stinapa etc. op de hoogte zijn van deze aantasting van de daar aanwezige natuur (op allerlei gebied)?
Het is algemeen bekend dat Harbour Village het erfpacht heeft verworven over een zeer groot terrein waarin de saliña zich bevindt. Ik mag toch aannemen dat het Eilandgebied Bonaire ten tijde van de erfpachtverstrekking enige stringente voorwaarden/eisen heeft gesteld aan de toekomstige ontwikkeling van dit gebied inclusief de saliña. We praten over bijna 50 hectare. Het artikel in de Èxtra vermeldt met recht een MER-procedure (Milieu Effect Rapportage). Enige publicaties daaromtrent heb ik nooit kunnen vernemen, hoewel DROB een MER wel als een stringente voorwaarde heeft gesteld in zijn beleidsplannen (die overigens openbaar zijn), ook voor het gebied Saliña Vlijt.
Het is niet te hopen voor Bonaire (en zijn natuur) dat de bestuurlijke instanties een paar flinke steken hebben laten vallen in de verdere ontwikkeling van Bonaire in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot de onvervangbare natuur in en om Saliña Vlijt. Ik vrees het ergste. Hierbij de oproep aan Stinapa om met de grootste spoed deze ‘natuur-verkrachting’ (ik heb er geen andere woorden voor) met alle middelen te stoppen om hun naam eer aan te doen als de natuurbeschermers van Bonaire. Laat je dit over je kant gaan, dan is het hek van de dam en kan er van enig serieus natuurbeleid op Bonaire geen sprake meer zijn.
Johan Draaier, Bonaire
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).