Het is stuitend te lezen dat er mensen zijn die aannemen dat de vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt onverantwoordelijke types zijn die maar de lasten van de lusten moeten dragen! Een vrouw is meer dan 90 procent van haar vruchtbare leven bezig met níet zwanger worden, dus dat het een keer fout gaat is niet onwaarschijnlijk. Een aantal zal de onbedoelde zwangerschap uitdragen en een aantal zal er voor kiezen dit niet te doen. Dit is geen gemakkelijke keuze. Ik heb nog nooit een vrouw gezien die blij was met een onbedoelde zwangerschap en het maar even laat afbreken. En niet altijd komen ze alleen: er zijn mannen die meekomen en de lasten delen. Abortus is geen probleem van deze maatschappij alleen en alleen in deze tijd, abortus komt voor sinds mensenheugenis en in alle culturen. Door de beschikking over moderne anticonceptie is het aantal kinderen per vrouw drastisch verminderd en daar ik tot nu toe geen tegenstanders van anticonceptie heb gehoord, rijst de vraag: wanneer begint het leven? Mag de morning after pil en de spiraal wel? En mag een zwangere vrouw wier leven in gevaar is wel een abortus? Of mag dat ook niet? Hoe zit het met seksuele mishandeling? Vrouwen die meerdere abortussen ondergaan, zijn vaak vrouwen die (seksueel) mishandeld worden. Tegen hun mannen kun je wel een opgeheven vingertje steken, maar je verhaal over normen en waarden, verantwoordelijkheid etc. zal niet aanslaan. Jammer voor die vrouw?
Ook de aanval op collega Spong is niet redelijk. Een arts moet naar zijn/haar beste vermogen een patiënt informeren over mogelijkheden en helpen ziekte en lijden te verlichten en gezondheid te bevorderen. De eed is door de eeuwen heen vele malen aangepast, als gevolg van veranderende inzichten. Het is niet zo dat de eed van nu minder waard is dan die ten tijde van Hippocrates. Overigens waren in de Griekse oudheid meerdere niet-hippocratische medisch-ethische geschriften en heeft de eed in de oudheid niet als standaard voor fatsoenlijk gedrag van artsen gegolden. We weten bijvoorbeeld dat de opvattingen over abortus en euthanasie in de Griekse beschaving tamelijk vrijzinnig waren. (Zie: Nederlandse Artseneed)
Jaarlijks sterven 70.000 vrouwen door illegale en onveilige abortussen (dat is 8 per uur! Als u een kopje koffie zit te drinken, sterft ondertussen een vrouw door een illegale abortus!) Deze vrouwen zijn jong en hebben meestal kleine kinderen, die hen nodig hebben.
Een goed anticonceptie beleid vermindert het aantal onbedoelde zwangerschappen. Op Curaçao is de kennis over moderne anticonceptie gebrekkig en vaak incorrect. Hierdoor wordt anticonceptie onjuist of niet gebruikt. Het is van groot belang dat overheid en (lagere) scholen de handen ineen slaan en educatie over seksualiteit en anticonceptie in het curriculum zetten. Hierdoor kan het aantal abortussen verminderen. Onze vrouwen hebben recht op veilige en legale abortus. Abortus moet veilig zijn. En legaal. En bovenal: zelden nodig.
Adriana Boersma, Curaçao

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.