Philipsburg - Sint Maarten wil definitief de aandelen van UTS Eastern Caribbean kopen.

Read more ...

Door René Zwart
Den Haag - Mokkend maakt minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een diepe knieval voor de Eerste Kamer.

Read more ...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Statenlid Monique Koeyers-Felida van de oppositiepartij MFK wil dat alle betrokken partijen, inclusief de overheid, het carnaval van dit jaar evalueren.

Read more ...

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De Taskforce Energie en de Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid hebben afgelopen maandag een workshop georganiseerd waarbij de risicocontrole van een mogelijke ramp op Curaçao centraal stond.

Read more ...

Infrastructuur is het fundament voor ontwikkeling, dat meent minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Earl Balborda. Gisteren werd dat tijdens de
groundbreaking van het commercieel plan aan de Jan Noorduynweg nog eens benadrukt door de slogan op het voor de gelegenheid geplaatste bord. Daarop is nu eveneens voor iedereen te zien dat zowel Kooyman en Prestige Ford als La Curaçao zich vestigen op het terrein. Het project staat onder toezicht van Openbare Werken, opdrachtnemer is CWM. FOTO Jeu Olimpio

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).