Door fors lagere rente-inkomsten verlies van 3,9 miljoen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS heeft vorig jaar, in het eerste coronacrisisjaar 2020, een verlies geboekt van 3,9 miljoen gulden. Dat is een groot verschil met het voorgaande jaar, toen de gerealiseerde winst nog bijna 6,9 miljoen bedroeg.

Read more ...

Hoge Raad: Ontneming Schotte blijft gehandhaafd

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De uitspraak van de Hoge Raad in de ontnemingszaak van Gerrit Schotte is de oud-premier zwaar gevallen. ,,Nee, dit is niet makkelijk”, stelt hij in een post op social media. ,,Wat me op de been houdt, zijn mijn geloof en overtuiging dat op een dag het goddelijk recht zal zegevieren.”

Read more ...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Duna mama tera un sunchi’ (geef Moeder Aarde een kus) is de naam die Egbert Vos heeft gegeven aan een eigen project waarbij hij planten, bomen en struiken weggeeft in de wijk Brievengat in wat hij zelf een plantenbibliotheek noemt.

Read more ...

In opdracht ministerraad voor zoektocht operator raffinaderij

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een nieuwe, wellicht ultieme poging een nieuwe operator te vinden voor de raffinaderij zetten overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en de ministerraad (als vertegenwoordiger van de aandeelhouder van RdK) hun geld en hoop nu in op ‘headhunting’.

Read more ...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Drie van de zeven ongedocumenteerde mannen die zaterdag zijn ontsnapt uit de barakken bij gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) hebben in juli in een brief aan premier Gilmar Pisas (MFK) gevraagd om hun vrijlating.

Read more ...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).