Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De begroting 2022 van het Land Curaçao laat een tekort van de gewone dienst zien van 262,4 miljoen gulden. Dat blijkt uit de door het Antilliaans Dagblad opgevraagde begrotingsstukken.

Read more ...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao verwelkomde in augustus 30.852 verblijfstoeristen. Dit is 79 procent van het aantal verblijfstoeristen dat in augustus 2019, voor de coronapandemie, werd geregistreerd. Toen brachten 38.933 mensen een bezoek aan Curaçao.

Read more ...

Kwetsbaarheid ICT-systeem vermoedelijk door thuiswerkoplossing

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - ,,Er kan op dit moment met een grote mate van zekerheid gesteld worden dat de Centrale Bank CBCS over haar volledige data beschikt en dat de reeds genomen mitigerende maatregelen het netwerk veilig hebben gesteld, rekening houdende dat 100 procent security niet bestaat.”

Read more ...

Financiën wijst op hogere opbrengsten laatste drie maanden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een communiqué wijst het ministerie van Financiën erop dat in de maanden juni, juli en augustus meer belastingen zijn opgehaald dan wat conform de begroting 2021 was geprojecteerd.

Read more ...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op het programma van het nieuwe Statenjaar, dat gisteren officieel is geopend, staat als prioriteit aangetekend de wederopbouw van een land waarvan de bevolking over zelfvertrouwen beschikt en waar met een stellige blik wordt uitgekeken naar een welvarende toekomst.

Read more ...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).