Door Jeff Sybesma
Eind juli jongstleden gaf ik mijn opinie over de indeling van de diverse ministeries op Aruba. Ik brak een lans om zorggebieden als duurzame ontwikkeling, milieu en natuur en misschien ook ruimtelijke ontwikkeling bij één en hetzelfde ministerie onder te brengen, omdat puur logisch geredeneerd deze beleidsterreinen sterk met elkaar verbonden zijn en door ze samen te voegen je daarmee ten voordele synergie verkrijgt. Deze week werd door de formateur en beoogd minister-president in het kabinet Eveline Wever-Croes II bekendgemaakt hoe de verdeling van taken daadwerkelijk zal zijn bij de vorming van de komende regering.Parkietenbos
Het maakt mij niet blij. Immers, duurzame ontwikkeling en natuur bevinden zich in het takenpakket van verschillende ministers (echter wel uit dezelfde partij) maar milieu is nergens te vinden. Dit stemt tot verdriet, groot verdriet. Immers, de boodschap die hiermee wordt gegeven is dat milieu géén prioriteit kent. Terwijl iedereen weet dat de lokale milieuproblemen inmiddels tot desastreuze dimensies zijn gegroeid en hoog op de prioriteitenlijst van deze nieuwe regering zouden moeten staan, mede omdat er ook heel veel geld mee is gemoeid om het aan te kunnen pakken. Geld wat er niet is.
Denk maar eens aan de problemen rond de RWZI te Bubali (rioolwaterzuiveringsinstallatie), de overvolle en enorme overlast veroorzakende vuilnisstortplaats Parkietenbos en de incinerator-problematiek: allemaal tikkende tijdbommen die zonder een dedicated minister op een dag in het gezicht van deze hele regering en de gemeenschap zullen ontploffen.
En niet alleen dat. Internationaal wordt op dit moment heel hard aan de bel getrokken inzake klimaatverandering veroorzaakt door menselijk destructief milieugedrag. De effecten van zeespiegelstijging door opwarming van onze aarde naar ook meer, sterkere en gevaarlijkere orkanen, sterven van flora en fauna, waaronder koraalriffen, verdorring van vruchtbare gronden enzovoort, en die veroorzaakt worden door onder meer milieuvervuiling worden door allerlei internationale, regionale organisaties, ook binnen het Koninkrijk, met de hoogste prioriteit behandeld.
Door op Aruba het milieu te bagatelliseren en niet eens te noemen als een van de taken van een minister wordt hiermee expliciet de boodschap gegeven dat milieu voor deze nieuwe regering niet belangrijk is.
Bij de aanbieding van het getekende regeerakkoord is als zesde prioriteit opgenomen dat er een balans moet worden gevonden tussen economische groei en milieu. Door echter milieu niet als taak op te nemen voor een van de ministers in de aan de gouverneur overhandigde lijst met beoogde ministers, zegt derhalve deze regering: economische groei is uitermate belangrijk. Als we daarbij ook nog eens iets aan het milieu kunnen doen dan is dat mooi meegenomen. Daardoor is milieu het sluitstuk geworden van alles en sta je in je hemd tegenover je eigen en de internationale gemeenschap. Triest maar de keiharde waarheid.

De auteur, Jeff Sybesma, is bioloog en jurist. Hij is lid van de Raad van Advies Curaçao, parttime docent staats- en bestuursrecht én milieurecht. Ook is hij bijzondere rechter in ambtenaren- en sociale zaken. Deze opiniebijdrage is op eigen titel geschreven.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).