Iedereen maakt fouten. Artsen en medisch specialisten ook. Deze week is er publiciteit geweest over een uitspraak in een bijzonder pijnlijk geval, waar bij een patiënte door een chirurg op foutieve gronden een borst is geamputeerd. De betreffende chirurg is met naam in tenminste drie dagbladen genoemd. Moest dat wel? Dat is de vraag die op deze redactie, maar ook aan de redactie, is gesteld. Met een vergelijkbare vraag worstelt ook het Medisch Tuchtcollege, met een rechter als voorzitter en twee medische leden, die uitspraak deed in deze heikele kwestie. Want er worden wel méér uitspraken gedaan over falende (huis)artsen, maar de meeste daarvan krijgen geen aandacht van media en publiek. Nu dat in dit ene geval wel gebeurt, lijken plotseling alle pijlen gericht op die ene chirurg. Dat is natuurlijk niet zo. Het is wel onderdeel van een proces naar meer transparantie. In een wereld die steeds meer openheid verlangt, is de burger er niet alleen bij gebaat te weten of zijn auto bij de garage en zijn geld bij de bank in goede handen is, maar ook zijn eigen lichaam bij de arts. Overigens wil een schorsing of andere maatregel tegen een arts niet meteen zeggen dat hij ook structureel fouten begaat en dus slecht is in zijn vak. Maar publicatie van uitspraken van het Medisch Tuchtcollege zal er ongetwijfeld toe leiden dat voortaan extra nauwkeurig en nog zorgvuldiger te werk wordt gegaan. Ook medische instellingen worden dan geforceerd noodzakelijke maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Als het betoog/verweer van de betreffende chirurg wordt gevolgd, zou er in ieder geval ten tijde van de operatie een ongeorganiseerde toestand heersen binnen de kliniek, waarbij mogelijk meer patiënten risico liepen. Er was klaarblijkelijk geen interne controle op het handelen van de specialisten, terwijl die situatie al langer bestond. Het is te hopen dat niet alleen de specialist, maar ook de kliniek heeft geleerd en dat de situatie inmiddels significant is verbeterd. Het is ook de hoop dat er niet meer slachtoffers vallen tengevolge van onmiskenbaar medisch onzorgvuldig handelen. Daarom is publieke controle door middel van het vrijgeven en publiceren van openbare uitspraken van het tuchtcollege een goede zaak. Het dilemma waar het college mee zit, is begrijpelijk. Maar het belang van de patiënt dient vóór te gaan. Dat op een klein eiland als Curaçao iedereen direct weet om welke medicus het gaat, ook al worden bijvoorbeeld uitsluitend de initialen genoemd, is het risico van het vak. Anonimiseren is géén optie, al is het alleen maar omdat dan álle chirurgen scheef worden aangekeken.
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).