Forse stijging personeelskosten Arubaanse Centrale Bank
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad/Willemstad - De Centrale Bank van Aruba heeft over 2018 een hogere winst geboekt dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het Operational Report 2018. Het daarin opgenomen hoofdstuk van de Financial Highlights 2018 zijn bestudeerd door het Antilliaans Dagblad.

Read more ...

Premier belooft staatsrechtelijke verplichting houdbare overheidsfinanciën
Van een onzer verslaggevers
Den Haag - In hoeverre het de besluitvorming van het kabinet-Rutte en de Rijksministerraad (RMR) heeft beïnvloed of overtuigd, is onbekend, maar de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP) heeft Den Haag weer veel beloofd. Onder andere een ‘staatsrechtelijke verplichting houdbare overheidsfinanciën’.

Read more ...

Van onze correspondent
Oranjestad - De Rijksministerraad heeft besloten Aruba nog geen aanwijzing op te leggen. Mocht de begroting 2020 niet aan alle voorwaarden voldoen, dan volgt alsnog een aanwijzing.

Read more ...

Van onze correspondent
Oranjestad - Op marinierskazerne Savaneta hebben specialisten van de 105e Genie Compagnie Waterbouw acht kunstmatige shoconesten geplaatst. Ze moeten dienen als onderkomen voor de shocopaartjes die op de kazerne wonen.

Read more ...

Van onze correspondent
Oranjestad - Statenlid Melvin Tromp (AVP) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen minister-president Evelyn Wever-Croes. Hij verdenkt haar van zelfverrijking, machtsmisbruik, onrechtmatige bevoordeling, voorkeursbehandeling en belastingontduiking.

Read more ...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).