Minister zeer ontevreden met output belastinginspectie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Inspecteur der Belastingen Jamila Isenia krijgt een stevige reprimande van Financiënminister Javier Silvania. De MFK-minister is bepaald niet tevreden met de manier waarop de hoeveelheid onverwerkte aangiften zich opstapelt in plaats van afneemt.

BelastingkantoorHet is niet de eerste keer dat de bewindsman de Inspecteur een standje geeft: ,,In mijn brief van 3 mei heb ik erop gewezen dat, zonder concrete acties, de voorraad zou blijven stijgen door de ontvangst van nieuwe aangiften, met name die van 2023.”

Isenia heeft - pas - op 17 juni gereageerd op het ministeriële schrijven van 3 mei. Daarop luidt de respons van Silvania: ,,Uit de in uw schrijven opgenomen productiecijfers blijkt dat de productievoorraad aan aangiften wederom is toegenomen in plaats van afgenomen.” Zo was de ‘werkvoorraad’ per begin april nog 22.353 en is deze bijna anderhalve maand later gegroeid tot 33.115 per medio juni. Dit is conform gegevens die de Inspecteur zelf verstrekt.

De minister: ,,U heeft niet voldoende gehoor gegeven aan de instructie om vóór 1 juli minimaal 60 procent van de IB-aanslagen (inkomstenbelasting) voor 2023 op te leggen, door middel van automatische Adaf-runs en het massaal opleggen van aanslagen. Evenmin heeft u voldaan aan de doelstelling om minimaal 80 procent van de IB-aanslagen over het jaar 2022 op te leggen.”

Adaf staat voor een automatische run gedraaid voor alle openstaande IB-aangiften. De minister noemt het in een brief aan hoofdinspecteur Isenia ‘cruciaal dat er meer voortgang wordt geboekt’ met het opleggen van aanslagen en in het bijzonder met de afhandeling van de nieuw binnengekomen aangiften voor 2023.

Uit de bijlagen van het schrijven van de Inspecteur kan volgens Silvania de volgende kerncijfers worden afgeleid: gemiddeld wordt 45 procent van de aangiften automatisch afgehandeld; en per week worden gemiddeld 1.350 aanslagen handmatig opgelegd.

,,Met deze kerngegevens in gedachten instrueer ik u nogmaals om de productie van het opleggen van aanslagen te verhogen en verwacht dat u daarbij minimaal de volgende stappen doorloopt”, waarop de instructie volgt.

Dat is ten eerste dat per 30 juni (over tien dagen, red.) 45 procent van de voorraad aanslagen voor 2023 automatisch is opgelegd. Daarnaast dat vanaf juli om de twee weken de nieuw binnengekomen aangiften door Adaf worden behandeld; specifieke gevallen worden voor handmatige afhandeling teruggedraaid, maar er zal steeds minimaal 45 procent automatisch worden afgehandeld: ,,Hierdoor voorkomt u dat aangiften onnodig in voorraad blijven.”

Op de derde plaats dient Isenia het gemiddelde van handmatig opgelegde aanslagen naar 1.500 per week te verhogen, ofwel 6.000 per maand. ,,Op basis van deze stappen moet de productie voor juni met minimaal 9.500 aanslagen toenemen.” En vanaf juli zal steeds minimaal 45 procent van de nieuw ontvangen aangiften automatisch worden afgedaan en zullen minimaal 6.000 aanslagen handmatig worden opgelegd.

Silvania wil van de Inspecteur wekelijks, op vrijdag, een geactualiseerd en gedetailleerd productieoverzicht en activiteitenplanning voor de komende weken ontvangen, waarmee - zoals het zegt - ‘de productie kan worden gemonitord en bijgestuurd om de productietargets te halen’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.