Vliegbedrijf vroeg al vorige week eigen failliet aan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Naar nu uit nader onderzoek van het Antilliaans Dagblad blijkt, heeft JetAir al op 13 juni jongstleden, vorige week donderdag, haar eigen faillissement aangevraagd. Onder meer uit de jaarrekening over 2022 blijkt dat het Curaçaose luchtvaartbedrijf ‘meerdere schuldeisers onbetaald heeft gelaten’.

JetAirJeuVijf dagen later, gisteren dinsdag 18 juni, viel het doek voor JetAir; het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao sprak het faillissement uit van zowel United Caribbean Airlines bv als JetAir Caribbean bv, gezamenlijk handelend onder de naam ‘JetAir’. Het gerecht heeft de advocaten Stan van Liere en Robbert Vriezen aangesteld als curatoren.
,,Met behulp van financiële ondersteuning van haar aandeelhouder heeft JetAir zich nog enige tijd staande weten te houden, maar de kosten van de terugkerende C-checks en de onderhouds- en vervangingskosten bleken voor haar niet meer op te brengen”, leest het Antilliaans Dagblad. Die aandeelhouder is António ‘Tony’ Ribeiro (79), tevens statutair-directeur.
JetAir bood vanaf luchthaven Hato lijn- en chartervluchten aan van en naar het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Kort nadat de benodigde vergunning in november 2019 was verkregen, diende de covidpandemie zich aan. ,,Dit had verstrekkende gevolgen voor de luchtvaartsector in het algemeen en voor JetAir in het bijzonder”, aldus de kersverse curatoren. ,,Hierdoor kende JetAir een moeizame start.”
Ook speelde mee dat voor de beide vliegtuigen nog tijdens de coronaperiode kostbare C-checks moesten worden uitgevoerd - kosten 2,5 miljoen euro, zo leest deze krant in de stukken - ‘waardoor het werkkapitaal al was uitgeput voor er daadwerkelijk commercieel kon worden gevlogen’, aldus het vonnis.
,,In de daaropvolgende jaren kon de verlieslijdende exploitatie niet worden gekeerd”, melden de curatoren. Daardoor kon JetAir de investeringen die nodig waren voor het onderhoud van de haar twee F70-vliegtuigen niet langer dragen. JetAir zag zich genoodzaakt om één van de toestellen ‘uit te faseren’, zoals dat heet, te demonteren en de onderdelen op te slaan ten behoeve van haar andere vliegtuig.
Van dit tweede toestel dient op korte termijn een motor te worden vervangen, hetgeen een aanzienlijke investering vereist, waarvoor de financiële middelen ontbreken. Omdat de exploitatie verlieslatend is, en het verlies alleen al over de eerste vier maanden van 2024 ruim 2 miljoen gulden bedraagt, heeft JetAir besloten het eigen faillissement aan te vragen.
Uit de in het verzoekschrift gestelde feiten en de daarbij gevoegde stukken is summierlijk gebleken dat United Caribbean Airlines en JetAir Caribbean - bijgestaan door hun advocaat Thomas van Aardenburg - meerdere schulden onbetaald laten en van feiten en omstandigheden die aantonen dat beide ondernemingen ‘in de toestand verkeren van te hebben opgehouden te betalen als bedoeld in artikel 1 Faillissementsbesluit 1931’. Het verzoek strekkende tot hun faillietverklaring, dat dus dateert van 13 juni, is buiten zitting behandeld.
JetAir1De curatoren hebben in overleg met het bestuur - directeur en tevens eigenaar Ribeiro, die sinds kort tijd wordt bijgestaan door Hughbert Delsol als zogeheten ‘accountable manager’ van JetAir - besloten de operaties volledig te staken. Dit betekent dat de vliegtuigen, volgens de curatoren in elk geval ‘voorlopig’ aan de grond worden gehouden en alle toekomstige vluchten vooralsnog geannuleerd worden. Onderzocht wordt ‘of een doorstart van JetAir op korte termijn mogelijk is’.
De curatoren zullen zich in deze beginfase voornamelijk richten op het informeren van de gedupeerde passagiers, werknemers en andere belanghebbenden, alsmede het inventariseren van de boedel(s). Op de website van JetAir zal een Q&A (questions & answers) worden gepubliceerd met meer informatie.
JetAir Caribbean bv werd opgericht in augustus 2018; twee jaar voor de covidcrisis. United Caribbean Airlines, ook wel handelend onder de naam van Curaçao Airways, bestaat al sinds augustus 2006. Beide zijn gevestigd aan de Schout bij Nacht Doormanweg, waar gisteren verschillende boze klanten die een ticket hadden gekocht en betaald verhaal kwamen halen.
Financiënminister Javier Silvania (MFK) heeft op Facebook een bericht geplaatst dat JetAir een belastingschuld van 1,7 miljoen gulden achterlaat. Naar verluidt heeft eigenaar Ribeiro vele miljoenen dollars gestoken in het lange tijd overeind houden van het vliegbedrijf.

‘Bidden’ voor goede afloop...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.