‘Contacten met Caribisch deel Koninkrijk zijn mij zeer dierbaar’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - ,,De zes eilanden en gemeenschappen hebben een diepe indruk op mij gemaakt en de connectie die ik met hen heb ervaren zal ik altijd met mij meedragen.”

hufZo sluit demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties mogelijk een van haar laatste brieven in deze functie aan de Tweede Kamer af. Naar alle waarschijnlijkheid is morgen, 12 juni, haar laatste parlementaire verplichting als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties; daarna treedt een nieuw kabinet aan gevormd door PVV, VVD, NSC en BBB.
In de brief reflecteert Van Huffelen daarom nog kort op haar gehele ambtsperiode als bewindspersoon van het kabinet-Rutte IV (VVD, D66, CDA en ChristenUnie). ,,De bijzondere en complexe historische verbinding tussen alle delen van het Koninkrijk is zeer bijzonder en vergt van ons allen een continue inspanning, vanuit vertrouwen en gezamenlijkheid. De talloze contacten en ervaringen die ik tijdens mijn bezoeken de afgelopen jaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk heb opgedaan zijn mij zeer dierbaar.”
Als staatssecretaris heeft zij ruim twee jaar lang de waarde én complexiteit van de Koninkrijksrelaties mogen ontdekken. ,,Als bewindspersoon heb ik mij ingespannen om de band tussen Europees Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk te versterken, op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Tegelijkertijd wilde ik concrete, merkbare vooruitgang voor de inwoners van de eilanden realiseren.” Vanuit dat oogpunt is Van Huffelen ‘trots op wat dit kabinet de afgelopen jaren heeft bereikt’.

Onderlinge Regeling
Met de autonome Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) heeft de staatssecretaris ‘Onderlinge Regeling Samenwerken bij Hervormingen’ afgesloten. ,,Met deze Onderlinge Regeling werken de vier landen in het Koninkrijk nu samen aan Landspakketten met hervormingen die van groot belang zijn om de economische weerbaarheid van de Caribische landen te versterken, en we doen dat op basis van een gelijkwaardige samenwerking met heldere en controleerbare afspraken.”
Van Huffelen is naar eigen zeggen verheugd over het - op de valreep - bereiken van een bestuurlijk akkoord met Aruba over de totstandkoming van een rijkswet voor het financieel toezicht. En hetzelfde over het akkoord dat Curaçao en Sint Maarten hebben gesloten als oplossing voor de problemen bij pensioenverzekeraar Ennia.
De afgelopen jaren is, aldus de bewindsvrouw, ook hard gewerkt om samen met Sint Maarten en de Wereldbank de wederopbouw na orkanen Irma en José te realiseren, waarbij een duurzamere toekomst voor de Sint Maartense inwoners voorop stond. ,,Al deze voorbeelden laten zien dat wij met geduld, respect en een gezamenlijk doel voor ogen, de levens van inwoners van de landen zichtbaar kunnen verbeteren.”

Tula
‘Een belangrijk moment’ dat de afgelopen kabinetsperiode een grote impact heeft gehad in de relatie tussen Europees Nederland en de eilanden is volgens Van Huffelen ‘het aanbieden van excuses voor het Nederlands handelen tijdens het slavernijverleden, door de minister-president en door de koning’. ,,De rehabilitatie van Tula in het bijzonder markeert een belangrijk moment voor de bevolking van Curaçao. De indringende en confronterende gesprekken die ik over dit onderwerp heb gevoerd maakten veel indruk en hebben mij persoonlijk erg geraakt. Het onderstreept het belang van het voortzetten van de dialoog.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.