Aqualectra: Vooral in de avonduren ongekende piekbelasting

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra ziet, zeker met de huidige hitte, een steeds verder groeiende piekbelasting in haar energieproductie. ,,Het is spannend”, zegt Aqualectra-directeur Neysa Isenia tegen het Antilliaans Dagblad. ,,We zien het nu pieken, zoals het normaal in de heetste maand van het jaar, september, piekt. We zien het nu ook overdag pieken, zoals het normaal ’s avonds het geval is.”

Piekvermogen, of piekbelasting, is de hoogste vraag naar elektrisch vermogen gemeten over een bepaalde periode. Energieleveranciers meten de piekvraag van hun klanten om de juiste hoeveelheid energie toe te wijzen aan het energienetwerk. Zo legt de chief financial officer (cfo) van Aqualectra uit.
Van oudsher kent Curaçao op een dag twee momenten van piekbelasting. Het eerste moment is ’s middags tussen 13.00 en 15.00 uur en het tweede tussen 21.00 en 23.00 uur in de avond. Het eerste moment van piekbelasting is de afgelopen jaren aanzienlijk afgevlakt door de komst van zonnepanelen van particulieren. ,,Echter, de piekbelasting ’s avonds is niet lager; integendeel, die groeit met grote stappen.” En met de hitte van de afgelopen tijd is ook de piek in de vroege middaguren terug.
Er is echter meer aan de hand dan de warmte alleen. De groei die nu te zien is in de piekbelasting is ongekend en dat heeft bijna niemand in deze vorm zien aankomen. Ook de Centrale Bank CBCS niet in haar projecties, het toeristenbureau CTB in verband met de groei van het toerisme niet, en ook de overheid niet.

Economie
De vraag naar energie op Curacao is, zoals ook elders, sterk gecorreleerd met het bruto binnenlands product (bbp). Het eiland heeft jaren van stagnerende groei en zelfs krimp van de economie gekend, waardoor de vraag naar energie een dalende trend vertoonde en de piekbelasting beheersbaar bleef. Na een grote deuk in de trends in de jaren 2020 en 2021 als gevolg van covid, is de exponentiële groei van de economie en daarmee ook de vraag naar energie en piekbelasting, ‘een ongekend fenomeen’.

Temperatuur
De groei van de economie is, tezamen met de klimatologische veranderingen, zonder meer uitdagend voor energieleveranciers; en Aqualectra is daarin geen uitzondering.
Waar in 2021 de maximale temperatuur in maart 30,4 graden Celsius aantikte, was dat in maart 2024 bijna 33 graden Celsius. ,,Bijna 3 graden warmer in een maand waarin deze hoge temperatuur voorheen ongekend was. De metingen van de watertemperatuur constateren warmere graderingen, terwijl wind en zon met het jaar onvoorspelbaarder worden.”
Isenia: ,,Als dat nu vertaald wordt naar wat het doet met de piekbelasting op het elektriciteitsnet, kunnen wij zien dat deze in maart 2021 zo’n 102 megawatt (MW) bereikte. In maart dit jaar piekte de energiebelasting op maar liefst 122 MW; dat is 20 MW, ofwel bijna 20 procent, hoger. Oké 2021 was een covidjaar, maar als we verder terug in de tijd gaan, kunnen we zien dat de gemiddelde piekbelasting in maart, rond 112 MW was. Nog steeds 10 MW méér. En dat in een periode die Aqualectra meestal gebruikt om haar machinepark te onderhouden, om in de ‘echte’ hitteperiode in september op volle toeren te kunnen draaien.”
Dit leidt er dus toe, zo vervolgt de bestuurder van het nutsbedrijf, dat er voldoende capaciteit aanwezig moet zijn, dat de onderhoudswerkzaamheden zo verspreid mogelijk dienen te worden gedaan, en intussen rekening houdend met de onvoorspelbaarheid van het weer.
De hoogste piekbelasting tot nu toe deed zich vorig jaar voor in augustus met 145 MW. ,,Ook dat was 10 MW hoger dan het jaar daarvoor. De hitte en de economische groei zijn de voornaamste oorzaken”, aldus Isenia.

‘Zelfde trend in regio’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.

Aqualectra-directeur Neysa Isenia (Foto Jeu Olimpio)


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.