Nederlandse lening was ‘cruciale stap’ en GSH doet goed werk

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Nederlandse evaluatie van de incidentele lening die is verstrekt aan het Land Curaçao voor de afwikkeling van Girobank is gunstig. Dat blijkt uit het rapport dat hierover verschenen is en op de website van de Nederlandse Tweede Kamer is gepubliceerd.

giroIn de conclusie staat: ,,De lening aan Curaçao voor de afwikkeling van Girobank is een goed voorbeeld van hoe leningen binnen het Koninkrijk kunnen worden toegepast in noodsituaties. Door de incidentele lening is de Girobank gecontroleerd afgewikkeld en is onrust voorkomen. De toekenning van een renteloze lening van 170 miljoen gulden heeft bijgedragen aan de vermindering van de financiële druk op de begroting van Curaçao.”
Dit bevestigt volgens de opstellers van de beleidsevaluatie ‘de kracht van samenwerking en ondersteuning binnen het Koninkrijk, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de economische veerkracht en stabiliteit van Curaçao’.
Ook wordt tevreden geconstateerd dat er sprake is van een versnelde terugbetaling. ,,De resultaten van de Gi-Ro Settlement Holding (GSH) zijn tot nu toe erg positief en als gevolg daarvan is inmiddels bijna 100 miljoen gulden afgelost. Dat is meer dan de indicatieve 11,33 miljoen per jaar. De openstaande schuld bedraagt op dit moment 72 miljoen gulden.”
Dit alles duidt op effectieve maatregelen en goed financieel beheer vanuit GSH, wordt eraan toegevoegd. ,,Deze benadering illustreert hoe gerichte financiële steun, mits goed beheerd, kan bijdragen aan het oplossen van financiële problemen en het stabiliseren van de economie.”
En zo wordt vastgesteld: ,,Deze leningen en financiële arrangementen zijn voorbeelden van hoe Nederland betrokken is bij het ondersteunen van de financiële stabiliteit in de Caribische delen van het Koninkrijk, met de nadruk op wederzijdse samenwerking en steun.”
Volgens de rapporteurs was de lening van Nederland aan Curaçao voor de afwikkeling van Girobank ‘een cruciale stap’. Want, als er voor een andere optie was gekozen, zoals het laten omvallen van de Girobank, dan zou ‘dit scenario ernstige gevolgen kunnen hebben, aangezien naar schatting 15 procent van de bevolking van Curaçao klant was bij de Girobank’.
,,Een faillissement van de bank had waarschijnlijk geleid tot aanzienlijke financiële verliezen voor deze klanten en grote maatschappelijke onrust op het eiland. Door de renteloze lening van Nederland kon dit scenario voorkomen worden, waardoor de financiële stabiliteit en het maatschappelijke vertrouwen behouden bleven.”
Feit is overigens wel, zoals deze krant eerder berichtte, dat er dertig deposanten zijn - waaronder pensioenfondsen, schoolbesturen en stichting volkshuisvesting FKP - met een tegoed van meer dan 1,2 miljoen, die nog altijd hun geld niet kregen. Er moet eerst 170 miljoen aan Nederland worden afgelost; de verwachting is dat er dan niet veel voor deze groep overblijft.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.