Nieuwe directie SunResorts roept AvA op voor volgende maand

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - ‘Het opstarten van de verkoop van het Mullet Bay-eigendom’, staat op de agenda van de voor 19 juni aanstaande opgeroepen algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van SunResorts Ltd nv, waar voorheen Ennia-eigenaar Hushang Ansary de scepter over zwaaide maar die door de Centrale Bank CBCS werd ‘overgenomen’ omdat de Amerikaan tot nu toe weigert de financiële tekorten van Ennia aan te zuiveren.

MulletDe AvA is op uitnodiging van de directie van de vennootschap en vindt plaats in de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten aan de Pondfill in Philipsburg. De directie bestaat sinds enige tijd uit Geomaly Martes (voorheen directeur van het overheidsaccountantsbureau Soab op Curaçao) en Mike Alexander (oud-notaris op Curaçao die nauwe banden heeft met Sint Maarten).
Zij werden door de CBCS aangesteld in het bestuur van SunResorts, in plaats van Ansary die daarvoor jarenlang enig directeur was, omdat de Centrale Bank via de noodregeling de meerderheid van de aandelen vertegenwoordigt en schoon schip wilde maken bij de onderneming die Mullet Bay bezit.
Mullet Bay is een voorname asset van Ennia, die in ernstige financiële problemen (vooral een solvabiliteitstekort en een dreigend liquiditeitstekort bij pensioenverzekeraar Ennia Caribe Leven) kwam; volgens de CBCS door grootschalige onrechtmatige onttrekkingen, waarvoor Ansary en ex-bestuurders aansprakelijk worden gesteld en waarover in hoger beroep nog een eindvonnis moet worden gewezen.
Intussen zijn de overheden (vooral het Land Curaçao) bijgesprongen om de tekorten bij Ennia Leven aan te vullen en zal daarnaast het gezonde deel van Ennia een doorstart gaan maken. En probeert de CBCS bepaalde activa te gelde te maken. Vandaar de ‘ingreep’ bij SunResorts/Mullet Bay.
Na de opening van de AvA volgende maand volgt eerst informatie over de door de nieuwe directie gerealiseerde inhaalslag van de financiële jaarrekeningen vanaf 2016 tot en met 2023. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in het voorbije jaar en verwachte toekomstige ontwikkelingen.
Daarna komt het agendapunt waar het vooral om zal draaien: het begin van de verkoop van Mullet Bay, ofwel het liquide maken ervan uiteindelijk ten behoeve van de Ennia-polishouders op voornamelijk Curaçao en Sint Maarten. Over dit heikele agendapunt zal die dag van de AvA ook worden gestemd.
Op 29 februari dit jaar berichtte het Antilliaans Dagblad, dat de zaak-Ennia van meet af aan op de voet volgt, dat Ansary géén cassatie heeft ingesteld in de zaak-SunResorts/Mullet Bay. Eerder verloor de 96-jarige Amerikaans van Iraanse afkomst het kort geding in eerste aanleg en vervolgens ook bij het Hof.
In deze rechtszaak ging het vooral om de vraag of de steenrijke Ansary een verbod opgelegd moet krijgen om zich te gedragen en te handelen alsof hij (nog) statutair directeur van SunResorts is.
Volgens ECI (Ennia Caribe Investments), die dat verbod vorderde, heeft Ansary geen zeggenschap in SunResorts, omdat niet hij maar ECI eigenaar is van bijna alle aandelen in SunResorts. En ECI valt onder de werking van de noodregeling, waardoor de Centrale Bank CBCS belast is met het bestuur. De vonnissen in SunResorts maken de weg vrij om (delen van) het gebied bij Mullet Bay te verkopen.
Over de waarde van Mullet Bay wordt nog juridisch gesteggeld. Het Hof bepaalde in het tussenvonnis van de aansprakelijkheidsprocedure dat partijen het eens moeten worden over de daarvoor aan te stellen deskundige (taxateur). De waardebepaling is overigens ook van invloed op de nog nader te bepalen hoogte van de schade, waarvoor Ansary en voormalige bestuurders worden veroordeeld.

Perceel
Mullet Bay is een op Sint Maarten gelegen perceel van ongeveer 67,7 hectare, waarvan 40 hectare golfterrein. Mullet Bay is ondergebracht in SunResorts. Mullet Bay was een golfresort en timesharelocatie en is in de jaren 80 aangekocht door onder anderen Ansary. In 1995 is Mullet Bay aangetast door de orkaan Luis, met schade aan de bebouwing. Het Towers Hotel is overgebleven en nog in gebruik. Voor het overige is het terrein grotendeels niet verder (her)ontwikkeld.
Ten aanzien van Mullet Bay zijn verschillende taxatierapporten uitgebracht, met waardes variërend van grofweg 68 miljoen dollar (2002) tot 436 miljoen dollar (2016). De later door de CBCS uitgevoerde taxaties kwamen op fors lagere bedragen uit: zo’n 96 miljoen dollar (2021).
SunResorts verkeerde een tijd terug op het randje van faillissement doordat de eigenaren van de bebouwing juridische procedures aanspanden, die uiteindelijk met geld van Ennia zijn afbetaald, waardoor SunResorts van faillissement is gered.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.