Van Huffelen wijst op belang eerlijk en transparant belastingstelsel Curaçao

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - De Nederlandse regering volgt de ontwikkelingen omtrent de Landsontvanger op Curaçao en de ‘schokkende bevindingen’ van overheidsaccountantsbureau Soab op de voet, zo blijkt: misstappen uit het verleden dienen rechtgezet te worden, vindt men in Den Haag.

F04 Van Huffelen Nick vd Ven 2,,Het werken aan een robuust belastingstelsel en een eerlijke verdeling van het inkomen is niet mogelijk zonder dat gegarandeerd kan worden dat de Ontvanger op eerlijke en transparante wijze te werk gaat en dat misstappen uit het verleden zichtbaar gecorrigeerd worden.”

Zo schrijft de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66), in een brief aan de minister van Financiën in Willemstad. ,,De Curaçaose samenleving verdient het dat zeer serieus werk wordt gemaakt van deze correcties.”

Deze krant bericht al enige tijd over de kwestie van de rapportage door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in opdracht van Financiënminister Javier Silvania (MFK). Dit wordt ook op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nauwlettend bijgehouden.

Van Huffelen heeft zelf ook kennisgenomen van de rapporten van de interne audits die tussen 2021 en 2023 door de Soab bij de Ontvanger zijn uitgevoerd op het gebied van de bijzondere invordering. ,,Deze rapporten beschrijven mijns inziens ernstige misstanden bij de Ontvanger, met name ten aanzien van het saneren van belastingschulden, het toepassen van afbetalingsregelingen en het verstrekken van ‘voorschotten’ op nog niet door de Inspecteur vastgestelde aanslagen.”

Ook de staatssecretaris is het opgevallen dat het zich hierbij laat aanzien ‘dat op gerichte wijze aan bepaalde personen of groepen voordelen werden verleend die niet voor alle belastingbetalers beschikbaar waren, waarvoor de dossiervorming ernstig tekortschiet, of waarvoor soms zelfs een wettelijke basis ontbreekt’.

Toch, ondanks dat alle ministers van de MFK/PNP-regering en ook Statenleden van coalitie en oppositie kennis hebben kunnen nemen van de rapporten, heeft het kabinet-Pisas nog geen stappen genomen richting het hoofd van de Ontvanger, Alfonso Trona.

Tenminste twee PNP-ministers en ook een MFK-bewindspersoon verzetten zich tegen het voorstel van Silvania om Trona de toegang tot het belastingkantoor te ontzeggen, althans voorlopig, om nader onderzoek te doen naar wat ook Van Huffelen nu kwalificeert als ‘misstanden’. Sterker, er zijn actieve politici die hun pijlen richten op de Soab, de boodschapper van het slechte nieuws.

Bij BZK wordt er anders tegenaan gekeken: ,,Ik waardeer dat deze audits door uw regering zijn uitgevoerd en dat de rapporten nu openbaar zijn gemaakt”, laat de Nederlandse bewindsvrouw aan de MinFin weten.

Ook heeft zij kennisgenomen van het persbericht van 30 maart jongstleden waarin plaatsvervangend minister van Financiën, Charles Cooper (MFK) - die zich volgens betrouwbare bron overigens in de ministerraad tégen maatregelen tegen Trona uitsprak - aangeeft hoe de regering van Curaçao voornemens is te reageren op deze Soab-constateringen.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.