Eigenaren CPR overwegen ook actie tegen CRU/RdK

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een vonnis deze week in de zaak van CPR Holding (lees: de Venezolaans/Amerikaanse groep-Socorro) tegen Birux Investments (lees: Erchenel Doran) kan grote financiële gevolgen hebben. Mogelijk ook voor overheids-nv Curaçao Refinery Utilities (CRU), een volle dochter van Refineria di Kòrsou (RdK).

cprDat zegt advocaat Bertie Braam in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Deze week werd in deze zaak ‘bij vervroeging’ vonnis gewezen door het gerecht van Curaçao. Zelf spreekt de raadsman over ‘de never ending novela CPR’.
CPR staat voor Caribbean Petroleum Refinery, de groep die een paar jaar terug werd geselecteerd als ‘preferred bidder’ voor de overname van de exploitatie van de Isla-raffinaderij bij Emmastad alsmede de olieterminal bij Bullenbaai, en de groep - die vooruitlopend op overname van Isla - een aantal opslagtanks bij Bullenbaai huurde.
In het begin leek het allemaal koek en ei, maar los van de vervalsingen van financiële documenten (onthuld door de media, waaronder deze krant) ontbrandde er bij CPR ook een heftige interne (machts)strijd tussen enerzijds de Amerikanen van Venezolaanse afkomst en anderzijds hun voormalige businesspartner: de Curaçaoënaar Doran.
,,De rechter heeft geoordeeld dat niet Doran, maar de Venezolanen/Amerikanen het voor het zeggen hebben in CPR”, aldus advocaat Braam, die optreedt namens de groep-Socorro, die vernoemd is naar Raul Socorro en die verder bestaat uit Alejandro Marquez Bustos en Leonardo Taborda.
,,Dit betekent dat alle besluiten die door CPR namens Doran zijn genomen zullen worden teruggedraaid, met name de besluiten ten gevolge waarvan CPR en haar aandeelhouders/ubo’s - namelijk de Venezolanen/Amerikanen - zijn gedupeerd”, aldus advocaat Braam.
Het gerecht concludeert dan ook dat de aandelenoverdracht (geïnitieerd en ook ten uitvoer gebracht door Doran) de CPR Holding en de aandeelhouders ‘ernstig heeft benadeeld’, en dat ‘terwijl niet is aangetoond welk en wiens belang bij het nemen van dit besluit is gediend, anders dan dat Birux de aandelen in CPR zonder te betalen overgedragen heeft gekregen’. Zo staat te lezen in het vonnis van 8 april.
Er zullen volgens de raadsman van CPR Holding allerlei acties worden ondernomen, waaronder dus tegen Doran zelf, maar ook tegen Knob Trading, United Petroleo, Lead World alsook tegen CRU/RdK. Later en elders in het artikel wordt nader ingegaan op deze namen en hun rol.
,,Met name moet klaarheid komen wat betreft het voorval van een paar weken geleden, toen in afwachting van een tweede veiling, een tanker tijdens een long weekend als een dief in de nacht aanmeerde bij de betreffende tank waarin de fuel was opgeslagen, de tank leegpompte en wegvoer”, stelt de strijdbare Braam.
,,De Socorro-groep heeft in het verleden CRU diverse keren erop gewezen en gewaarschuwd dat Doran op een oneigenlijke manier de regie heeft gekregen in CPR; een ‘atrako’ (overval) heeft gepleegd op de aandelen welke in CPR werden gehouden”, stelt advocaat Braam.
,,CRU is bij diverse gelegenheden geïnformeerd dat er procedures gaande zijn om de aandelentransactie terug te draaien en indien CRU toch mocht onderhandelen met de oneigenlijke bestuurder van CPR - dus met Doran - dit gevolgen zou kunnen hebben voor CRU, indien mocht blijken dat Doran nimmer als bestuurder van CRU had mogen optreden, hetgeen nu met het vonnis is gebleken.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.