‘Achterstandsgelden na corona nooit uitbetaald’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), bij monde van directeur Royla Paula-Pierre, vindt het ‘zeer spijtig’ dat het zover moet komen om zich te moeten verdedigen tegenover de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK), ‘terwijl de maatschappij geen flauw benul heeft hoe hard wij strijden achter de schermen voor onze leerlingen’.

RKCSPaula-Pierre reageert op uitlatingen van de minister eind maart tegenover deze krant, waarin hij stelt ‘officieel nog geen nadere informatie ontvangen te hebben over het voorval (een ongeluk met een van de leerlingen) bij het Radulphus College (RC)’.
De RKCS-directeur geeft uitleg en levert bewijsstukken van de vele verzoeken die gedaan zijn aan het ministerie van OWCS en de minister ‘om gehoor te krijgen voor de sociaal-emotionele zorg die extra nodig is sinds covid’. Het schoolbestuur heeft herhaaldelijk verzocht, zowel schriftelijk als mondeling, ondersteuning te krijgen door meer maatschappelijk werk in te zetten.
De minister zegt in de krant dat hij per brief het RKSC heeft benaderd over het specifieke gebeuren op het RC. Maar, zo blijkt uit de reactie, een verslag is direct na het voorval opgestuurd naar de Inspectie van Onderwijs, zoals het hoort en voorgeschreven wordt. ,,Zoals eerder aangegeven gaan wij als schoolbestuur zorgvuldig om met de privacy van leerlingen en personeel. Ons standpunt in dezen is duidelijk, wij pakken onze verantwoordelijk als organisatie op, om zo goed als het kan zorg, bescherming en veiligheid te bieden aan onze leerlingen. Dit heeft onze aandacht en heeft al jaren onze aandacht. Dat gezegd hebbende, hebben wij de plicht om verantwoording af te leggen aan de Inspectie van Onderwijs, zoals dat hoort”, aldus de RKCS-directeur.
Inspectie van Onderwijs is een onderdeel van het ministerie van OWCS en het ministerie valt weer rechtstreeks onder de minister van OWCS. Paula-Pierre: ,,Het RC heeft op 20 maart 2024 de Inspectie van Onderwijs schriftelijk geïnformeerd over het incident. Uit dit verslag is gedetailleerd op te maken wat er precies is gebeurd en hoe wij als organisatie hebben gehandeld. Los hiervan heb ik, als algemeen directeur van het RKCS, telefonisch contact gehad met Wladimir Kleinmoedig, sectordirecteur Onderwijs, waarin ik hem geïnformeerd heb over wat zich op het RC heeft afgespeeld zodat hij op zijn beurt dit kon delen met de minister. Wegens de gevoeligheden heb ik geopteerd om de informatie op dat moment telefonisch te delen en niet schriftelijk. Met andere woorden het RKCS heeft wel degelijk het ministerie van Onderwijs ingelicht.”
Tijdens het gesprek met Kleinmoedig is volgens de directeur opnieuw de vraag gesteld wanneer een beroep gedaan kan worden op de achterstandsgelden die beloofd zijn nadat tijdens de coronaperiode leerlingen grote achterstanden opliepen. En niet alleen onderwijsachterstanden. ,,Wij hebben aangegeven dat de sociaal-emotionele problemen toegenomen zijn sinds Covid-19. Wij strijden al zeker twee jaar om de achterstandsgelden te krijgen om zodoende extra schoolmaatschappelijk werkers in te zetten op de scholen. Dit is juist om onze leerlingen die nodige zorg te kunnen bieden. Wij hebben aangetoond dat om de sociaal-emotionele zorg te ondersteunen er extra schoolmaatschappelijke uren nodig zijn. In dezen is minstens een verdubbeling nodig om de leerlingen de zorg toe te kennen die noodzakelijk is.”


‘Geen gehoor’
Het RKCS heeft per brief ten minste vijf keer, vanaf het jaar 2022, aangeklopt bij het ministerie van OWCS met het verzoek om ondersteuning te krijgen voor leerlingen die vastlopen op sociaal-emotioneel gebied. ,,Helaas krijgt het RKCS of geen gehoor of wordt er steeds aangegeven dat het geld vastzit bij financiën”, zo beklaagt de directeur zich.
En zij vervolgt: ,,Het RKCS vindt het zeer spijtig, gezien wij aan de voorkant aan preventie werken en graag het uiterste doen om onze leerlingen te voorzien van hulp. Zo zijn er meerdere ernstige gevallen waarmee wij te kampen hebben. De schoolmaatschappelijk werkers lopen over van het werk en onderwijsland krijgt geen gehoor. Jammer genoeg, nadat een kind de dupe hiervan is geworden, worden nu ‘ineens’ vragen gesteld aan het RKCS. Wij blijven ons inzetten voor al onze leerlingen en personeel en zullen blijven strijden om hen het maximale binnen onze mogelijkheden te bieden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.