Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Ornelio Martina (PNP) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) heeft juridisch advies gevraagd over de aanvragen van vakorganisaties tot opname in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Het blijkt dat behalve onderwijsvakbond Doen, ook vakcentrale SSK een verzoek hiertoe heeft ingediend.

F04 Martina advies CGOA toetredingMartina bevestigt aan het Antilliaans Dagblad recentelijk contact te hebben gehad met Doen-voorzitter Marbella Felipa over de aanvraag van de onderwijsvakbond. Het verzoek van het bestuur van de bond voor personen werkzaam in het onderwijs dateert van november vorig jaar.

Martina verklaart dat behalve Doen, ook de Sentral Sindikatonan di Kòrsou (SSK) aan heeft gegeven te willen toetreden tot het CGOA. Onder deze vakcentrale vallen onder meer een aantal van de vakbonden die al in het overlegplatform zit. Hij geeft aan intussen beide aanvragen voor advies te hebben doorgestuurd naar de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van de overheid.

Tot nu toe maken vijf bonden die overheidspersoneel vertegenwoordigen, deel uit van het CGOA, verenigd in de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) te weten ambtenarenbond Abvo (algemeen), politiebonden NAPB en SAP, STrAF (douane) en Sitek (onderwijzend personeel). Martina vertegenwoordigt de regering in besprekingen over punten die te maken hebben met ambtenaren en het personeel van stichtingen, naamloze vennootschappen en andere entiteiten gelieerd aan de overheid.

Het Doen-bestuur is niet te spreken over Martina die de vakbond, na een eerste contact, de laatste tijd heeft genegeerd. Deze vakorganisatie heeft afgelopen donderdag dan ook een drukbezochte algemene vergadering gehouden, waar werd gesproken over de wens tot toetreding tot het CGOA.

De aanwezige docenten en niet-onderwijzend personeel is door Felipa meegedeeld dat de BPD-minister nog steeds geen reactie heeft gegeven aan het Doen-verzoek. De bond heeft op 12 januari een herinneringsbrief gestuurd. Ook hierop werd niet gereageerd. Het bondsbestuur vat dit op als ‘een volledig gebrek aan respect’ van de minister.

De Doen-leden die donderdag de weg hebben gevonden naar het PWFC-complex te Rio Canario, gaven het bestuur hun steun om vooralsnog te blijven vechten voor de toetreding tot het CGOA. Er is in het verlengde hiervan dan ook een handtekeningenactie gestart ter ondersteuning van dit streven. De leden komen wederom bij elkaar voor een nieuwe vergadering op 5 maart aanstaande.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.