In drie maanden geen antwoord op participatie CGOA

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een volledig gevulde zaal heeft onderwijsvakbond Doen de steun ontvangen van meer dan 200 collega’s om deel te nemen in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Dit gebeurde afgelopen week tijdens een algemene ledenvergadering. Om de steun te vergroten is een handtekeningenactie gestart waarbij alle werkenden in het onderwijs worden uitgenodigd om de vakbond te steunen in hun inspanningen om toegang te krijgen tot het CGOA. Iedereen die Doen steunt, wordt uitgenodigd om op 5 maart 2024 om 19.00 uur bij PWFC aanwezig te zijn.

F06 OPDOEN BPD min respectloos 1 cmyk,,We wachten al meer dan drie maanden op de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP), die voorzitter is van het CGOA. Martina heeft nog steeds geen reactie gegeven op ons verzoek. We hebben geduldig gewacht en op 12 januari een herinneringsbrief gestuurd waarin gewezen wordt op de algemene vergadering van 22 februari 2024. Martina heeft niet gereageerd op deze brief, wat voor ons een volledig gebrek aan respect is dat we niet tolereren.”

Tijdens een vergadering op 6 november 2023 heeft Doen-minister Martina de redenen en de urgentie uitgelegd om toegang te krijgen tot het CGOA. Vervolgens is de minister verzocht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om het proces te versnellen. Doen:
,,Tijdens de vergadering van afgelopen week zijn verschillende onderwerpen behandeld zoals de positie van Doen in het CGOA en de positie van werknemers in het onderwijs met betrekking tot de nog steeds niet opgeloste 12,5 procent die in de coronaperiode is ingekort op het salaris. Er is gesproken over wat de overheid moet doen voor onderwijsgevenden en andere medewerkers en over de punten die Onderwijsminister Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) op vrijdag 16 februari 2024 met de vakbond heeft besproken. Deze punten omvatten onder andere de 27-urige werkweek voor het vsbo, vakantiedagen voor niet-onderwijzend personeel en de voltooiing van de promotie van docenten van A naar B en van B naar C. De afspraak is dat de punten die minister Van Heydoorn heeft besproken en die waarschijnlijk niet op tijd klaar zullen zijn om in het nieuwe schooljaar te worden geïmplementeerd, opnieuw zullen worden besproken op 5 maart 2024 voor een follow-up. Wat betreft de toegang van Doen tot het CGOA, de eliminatie van de nog steeds bestaande 12,5 procent korting en wat de overheid voor ons moet doen, zal ook op 5 maart 2024 verder gesproken worden. Er zal dan samen besloten worden over een volgende stap”, aldus Doen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.