Onderzoek: Opvallend dat blijvers niet echt van Nederland houden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Driekwart van de Caribische studenten die studies doen voor de zorgsector zeggen bij aanvang van de studie voornemens te zijn terug te keren naar de eilanden, maar in de praktijk doet minder dan de helft dat daadwerkelijk.

terugkeerOpvallend is dat ‘niemand van de niet-terugkeerders aangeeft dat men liever in Nederland woont, of dat de cultuur of het klimaat in Nederland redenen zijn om in Europees Nederland te blijven’.
Dit blijkt uit het onderzoek ‘Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten’ dat de Nederlandse demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Robbert Dijkgraaf (D66) onlangs aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.
Dat velen niet terugkeren is een relevante constatering, want in zijn begeleidend schrijven begint Dijkgraaf met te stellen dat er een ‘dreigend tekort is aan zorgprofessionals’ op de Caribische eilanden. Deze krant schreef hier vorige week over. In het rapport zijn 97 studenten en afgestudeerden geïnterviewd, wat overigens niet representatief is voor alle Caribische studenten, zo wordt erbij vermeld. Zij zijn grotendeels afkomstig van Aruba en Curaçao.
,,De belangrijkste reden om wel terug te keren is voor meer dan de helft van de terugkeerders de behoefte om bij te dragen aan goede zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook wordt door ongeveer de helft de familiebanden in het Caribisch gebied als reden genoemd. Voor niemand van de respondenten vormt het aanbod van een aantrekkelijke functie of financiële aspecten een reden om terug te keren naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. De belangrijkste redenen om niet terug te keren hebben betrekking op het aanbod van een aantrekkelijke functie, carrièremogelijkheden en financiën in Europees Nederland.” Enkele studenten stellen dat er behoefte is om nog andere delen van de wereld te zien. Een andere student geeft aan dat deze discriminatie ervoer op het eiland van herkomst, en dat de manier waarop het eiland bestuurd wordt als niet positief wordt ervaren.
Een meerderheid van de Caribische studenten die een diploma voor een zorgopleiding of een specialisme hebben behaald gaat dus niet terug naar het Caribisch deel van het Koninkrijk na het behalen van hun hbo- of wo-diploma of specialisme. Van de artsen die zich hebben gespecialiseerd zijn sinds 2010 21 artsen (24 procent) teruggekeerd naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. In totaal zijn er 21 hbo-afgestudeerden (41 procent), allemaal fysiotherapeuten, en 21 wo-afgestudeerden (44 procent) die een zorgopleiding hebben gevolgd sinds 2010 teruggekeerd naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Aan de afgestudeerden die in de zorg werken in Europees Nederland is gevraagd wat de drie belangrijkste redenen waren om (nog) niet terug te keren naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het aanbod/de mogelijkheid van een aantrekkelijke functie en carrièremogelijkheden op de langere termijn worden vaak genoemd, maar het vaakst kiezen deze respondenten voor de optie ‘anders’. Een aantal van hen geeft aan dat zij bezig zijn met een specialistische vervolgopleiding en dus nog niet klaar zijn met studeren. Anderen geven aan dat er geen mogelijkheid is om aan het werk te gaan in het Caribisch deel van het Koninkrijk, of dat zij hun kennis up-to-date willen houden.
Aan alle afgestudeerden die momenteel niet in het Caribisch deel van het Koninkrijk werkzaam zijn is gevraagd of zij van plan zijn om in de toekomst wél terug te keren. Meer dan de helft van de respondenten is dit van plan (55 procent).
De respondenten zijn (aankomend) studenten of afgestudeerden van de opleidingen geneeskunde (helft van de respondenten), biomedische wetenschappen (kwart van de respondenten), tandheelkunde (10 procent), en van farmacie, fysiotherapie en verloskunde.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.