‘SDC krijgt dit jaar juist een hogere subsidie’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De met spoed ingelaste persconferentie van de Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDC) op donderdagmiddag blijkt te stoelen op een misverstand.

kissebisDat geeft de stichting zelf ook toe, nadat het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gisteren in de pen kroop om de uitlatingen van SDC te ontkrachten.
SDC dacht dat de toegekende subsidie van januari een bedrag was voor ‘het eerste kwartaal’ van het jaar, zoals ook in de omschrijving van de storting staat. Dat bedrag gedeeld door drie zou uitkomen op een aanzienlijk lagere maandelijkse bijdrage van de overheid. Nu blijkt, zo stelt GMN, dat die omschrijving een vergissing is en er juist sprake is van een hogere maandelijkse subsidiebijdrage dan voorheen. Het gekissebis gaat nu over de communicatie. GMN zegt ‘had ons nu maar gewoon gebeld, dan was dit allemaal niet nodig geweest’. SDC, bij monde van voorzitter Maria Garcia, stelt: ,,Dat hebben we gedaan, maar we kregen daar geen gehoor. Uit het bericht van GMN valt op te maken dat de afdeling Veterinaire Dienst zich hierom bekommert. Maar deze dienst gaat helemaal niet over de subsidie, dat is namelijk een dossierhouder bij GMN.”
GMN legt in de reactie ook uit dat SDC vorig jaar al een subsidie van 300.000 gulden zou ontvangen voor dienstverlening ter uitvoering van de Dierenwelzijnswet. Dit geld zou gestort worden onder de voorwaarde dat de jaarverslagen op orde zouden zijn. Garcia legt hierover uit dat dit klopt en dat het jaarverslag 2022 ook klaar was, toen de aanvullende eis gesteld werd dat dit een goedkeurende verklaring nodig had van een onafhankelijke accountant. ,,Dat hoorden we in december, de drukste maand voor accountants, waardoor we precies op 31 december pas deze goedkeuring ontvingen. We verwachten dat hiermee het bedrag van 300.000 gulden alsnog gestort wordt.”
Uit de uitleg van GMN blijkt dat in 2023 de subsidie 63.000 gulden bedroeg, verdeeld over twaalf maanden komt dit neer op een bedrag van 5.250 gulden per maand. De Staten keurden voor 2024 een hoger subsidiebedrag toe van in totaal 82.100 gulden. Daarom werd in januari een bedrag gestort van 6.841,67 gulden met de ‘foutieve omschrijving’ dat het om een kwartaalbetaling ging. ,,Dit nieuwe subsidiebedrag houdt een stijging van 30,3 procent in ten opzichte van 2023”, zo berekent GMN.
Voor dit bedrag moet SDC diensten verlenen, te weten asiel- en een adoptieprogramma voor katten en honden, gemeenschapseducatie en inspectie van kennels.
Om in aanmerking te komen voor het geld ter uitvoering van de Wet op het Welzijn van Dieren moet het jaarverslag 2022 ingediend worden, maar ook de realisatiecijfers van 2023 en de inrichting van het asiel voor honden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.